• Norsk
 • English

Prosess

 

Vår oppgave er å ivareta avtalemessige og økonomiske forhold i kliniske studier som er helt eller delvis finansiert av vår oppdragsgiver. Vår arbeidsprosess beskriver vår rolle i de ulike trinnene av en studie. Les mer om oppstartsfasen og økonomioppfølging.

Studiene deles inn i to kategorier basert på hvordan de er finansiert, uavhengig av studie type;

Oppdragsstudier: Studien er fullfinansiert av oppdragsgiver. Oppdragsgiver vil i de fleste tilfeller være studiens sponsor (ansvarlig for studien og eier av data).

Bidragsstudier: Studien mottar støtte av ulik art fra oppdragsgiver. I de fleste tilfeller er da forsker/sykehuset studiens sponsor (ansvarlig for studien og eier av data).

Oversikt over studietyper vi håndterer kontrakt for finner du i link på høyre side.

Helseforetak

Inven2 samarbeider med følgende helseforetak:

 • Akershus universitetssykehus
 • Oslo universitetssykehus
 • Sunnaas sykehus
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Telemark
 • Sykehuset Østfold
 • Sørlandet sykehus
 • Vestre Viken
 • Sykehusapotekene
 • Universitetssykehuset Nord-Norge

Presentasjon med informasjon om Inven2

Presentasjon med informasjon om vår rolle og prosess finner du i link på høyre side. Denne presentasjonen er til fri bruk og kan ettersendes ppt-format ved behov.
 

Oversikt over aktive studier i Inven2

Inven2 håndterer til enhver tid over 500 studier/avtaler. Dette omfatter studier som enda ikke har startet (de er i kontraktsforhandling) til de som er avsluttet og kun det økonomiske oppgjøret gjenstår. Studiene er i ulike "trinn".  

Inven2s honorar

Inven2s administrative honorar skal dekke kostnader forbundet med våre tjenester ved kliniske studier. For både oppdrags- og bidragsstudier vil det derfor legges til et honorar på sykehusets kostnader forbundet med utføring av studien. Det administrative honoraret er 10 % for studier meldt til Inven2 etter 1. april 2014. Det betyr i praksis at det vil bli et påslag i sykehusets pris på 11,11 %.