• Norsk
  • English

Inven2 og Sørlandet Sykehus inngår milliardavtale med farmasi-gigant

Inven2 og Sørlandet Sykehus inngår milliardavtale med farmasi-gigant

Det globale farmasi-selskapet Merck har inngått en avtale med det Oslobaserte innovasjonsselskapet Inven2 og Sørlandet Sykehus om utvikling og salg av nye legemidler mot sterke smerter. Den langsiktige totalrammen av avtalen er på over 3 mrd kroner, hvorav 800 millioner er knyttet til utviklingsfasen. Tre leger ved Sørlandet sykehus står bak oppdagelsen som har ledet frem til Norgeshistoriens største lisensavtale i sitt slag.

Inven2 og Sørlandet Sykehus har i to år samarbeidet om å teste ut legemidler mot svært sterke smerter. Oppsiktsvekkende funn skapte stor interesse hos Merck KGaA, et av verdens største farmasi-selskap. Avtalen som nå er inngått, gir Merck rett til utvikling og salg av nye legemidler basert på den patenterte oppdagelsen. Dette er Norges hittil største lisensavtale mellom et innovasjonsselskap og industri. Rammen for utviklingsperioden de neste årene er på 800 millioner kroner i milepælsbetalinger. I tillegg kan det komme 3 mrd kr i inntekter på royalties i patentenes levetid, dersom produktene blir en suksess.

Sterke smerter, eller neuropatiske smerter, er et av de gjenværende store sykdomsområdene uten gode medisiner. -Virkningen av legemidlet ble oppdaget ved en tilfeldighet, sier Dr. Christian Kersten, utprøvende lege. Han er en av tre oppfinnere sammen med legene Marte Cameron og Svein Mjåland. -En av våre pasienter slet med store smerter og fikk et tilnærmet normalt liv da han startet på denne medisinen. Legemidlene, som i utgangspunktet var kreftmedisiner, har nå vært prøvd ut i to år og har vist seg å ha betydelig smertelindrende effekt. Utprøvingsperioden er finansiert av innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst og basismidler fra Forskningsrådets FORNY-program.

Inven2 er Norges største innovasjonsselskap. Selskapet tar forskning fra Universitetet i Oslo, Universitetssykehusene i Oslo og Helse Sør-Øst til forretning gjennom lisensiering eller bedriftsetablering. Inven2 har ledet innovasjonsprosjektet og forhandlingene med Merck. Administrerende direktør i Inven2, Ole Kristian Hjelstuen, trekker frem klar rolledeling mellom Inven2 og de tre legene som en av suksessfaktorene.

-Legene var forbilledlig observante i en hektisk hverdag og registrerte at smertelindring var en positiv bivirkning av kreftmedisinen pasientene fikk. Ved å gjøre noen grep har Inven2 flerdoblet verdien av prosjektet og skapt patentrom inn mot et udekket sykdomsområde, sier Hjelstuen. Han fremhever spesielt innsatsen til forretningsutvikler Jørund Sollid og prosjektleder Jan Solberg.

 -Avtalen vil dessuten generere betydelige midler tilbake til norsk forskning. Dette er et godt eksempel på at norsk forskning kan skape store verdier, også i tidlig fase, sier Hjelstuen.

Merck planlegger å starte testing og utvikling av legemidlet våren 2014. Sannsynligheten for å lykkes er betydelig større enn for legemiddelkandidater flest, da dette gjelder ny behandling med substanser som har kjente egenskaper. Siden utgangspunktet er et godkjent legemiddel mot kreft, regner man med at det første legemidlet mot neuropatiske smerter kan være på markedet om seks år.

 

For mer informasjon, kontakt adm. dir. i Inven2, Ole Kristian Hjelstuen (+47 90 82 47 24 ), post@inven2.com