• Norsk
  • English

Inven2 søker nye medarbeidere

Inven2 søker to nye medarbeidere til sitt Technology team:

Innovation Manager

Inven2 og Universitetet i Oslo har store ambisjoner om å øke verdiskapning fra Universitetets virksomhet. Formålet med stillingen er å iverksette tiltak som bygger innovasjonskultur og utvikler innovasjonspotensialet i resultater og ideer fra forskningsmiljøene og studentene.  I dette inngår blant annet å formidle kunnskap om Inven2s virksomhet og å bygge relasjoner til innovative miljøer. Stillingen fordrer et nært samarbeid med ledelsen av det Matematisk Naturvitenskapelige Fakultet og arbeidet med Innovasjonsplattformen og Innovasjonsløftet. Tiltaket forventes å bli utbredt ved de andre fakultetene på Universitet i Oslo.

Stillingshaver skal drive målrettet virksomhet for å formidle innovasjonskompetanse, stimulere til innovasjon og identifisere miljøer som har kommersialiserbare ideer, oppfinnelser eller tjenester. Slik virksomhet består typisk av én-til-én-møter, gruppe- og instituttmøter, workshops og møteplasser for forskningsmiljøene. Inven2s kompetanse kan også stilles til rådighet for studententreprenører. Kurs/opplæring knyttet til innovasjon, nyskaping og sikring av immaterielle rettigheter kan også inngå som en del av tjenester som inngår i stillingen.

Stillingen skal være Inven2s hovedkontakt med Senter for Digitalt Liv Norge ( http://www.ntnu.edu/web/dln ) der UiO er en av vertsorganisasjonene.

Les mer om stillingen

 

IPR Manager

Inven2 har en voksende patentportefølje basert på fremragende forskningsresultater fra Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst. Vi søker etter en ny IPR Manager som blir en av to personer med et overordnet ansvar for selskapets patentportefølje fra idefase til kommersialisering.  Dette inkluderer vurdering av patenterbarhet, kontakt med eksterne patentkontor ved utarbeidelse av patentsøknader, oppfølging av innleverte patentsøknader, IP strategisk rådgivning, rapportering internt og eksternt. IP Manager samarbeider tett med interne prosjektledere og har også utstrakt kontakt med forskere og patentkontorer. 

Les mer om stillingen