• Norsk
  • English

Lovende resultater i forskningssamarbeid mellom Universitetet i Oslo og Provexis plc

Universitetet i Oslo ved Prof. Asim Duttaroy, Seksjon for Klinisk Ernæring, Institutt for Medisinske Basalfag har fullført et lengre forskningssamarbeid med Provexis plc hvor målet har vært å verifisere en oppfinnelse fra miljøet som omhandler unike egenskaper til tomat i forhold til å regulere blodtrykk. Resultatene er meget positive og vi ser frem til det videre partnerskapet med Provexis.

Les hele pressemeldingen fra Provexis her; www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/PXS/13072609.html