• Norsk
  • English

6 millioner presåkornmidler utløste 36 millioner i privat matchingkapital

Inven2 mottok i sommer seks millioner kroner av de statlige presåkornmidlene som Innovasjon Norge delte ut. Midlene er nå investert i fem startups innen IT sikkerhet, medisinsk utstyr, legemiddelutvikling og diagnostikk. De investerte midlene har utløst 36 millioner kroner i privat kapital.

Olav Steinnes, CFO i Inven2, var med i komiteen som behandlet de innkomne søknadene. Han er imponert over den høye kvaliteten på selskapene som søkte om midler i denne runden.

-Presåkornmidlene utgjør et viktig virkemiddel for å redusere risikoen i tidligfaseselskapene, sier Steinnes, som er svært fornøyd med at investeringene medførte hele seksgangeren i matchingkapital.

Teknologi for overvåkning av pustefunksjonen

Respinor AS utvikler en ny teknologi basert på ultralyd som vil gjøre det mulig med non-invasiv overvåkning av pustefunksjonen til pasienter. Selskapet er i gang med kliniske studier.

Nytt hjelpemiddel for hørselshemmede

Listen AS utvikler ny software som benyttet sammen med smarttelefon vil bidra til at mange med nedsatt hørsel får et nytt hjelpemiddel.

Proaktiv tjeneste for deteksjon og oppfølging av prostatakreft

Myhere AS tilbyr en spesialistbasert oppfølgingstjeneste for menn over 45 år som ønsker en proaktiv og informert tilnærming til prostatakreft.

Behandling av Alzheimers sykdom

Pharmasum Therapeutics AS, som er en spinout fra Lytix  Biopharma AS utvikler et legemiddel mot Alzheimers sykdom.

Bedre IT sikkerhet

Prosa Security AS utvikler en ny metode for å avdekke sikkerhetshull i komplekse IT systemer. Metoden avdekker flere sikkerhetshull langt raskere enn tradisjonelle metoder.