• Norsk
  • English

Oppsiktsvekkende resultater gir håp for leddgiktpasienter

Leddgiktpasienter kan allerede i løpet av fem år få en bedre, enklere og billigere behandling takket være forskning ved Betanien Hospital i Skien. 

Foto: INGE FJELDDALEN, TELEMARKSAVISA

Dr. Anita Suri Kåss, revmatolog ved Betanien Hospital, studerer koblingen mellom hormonnivåer og sykdomsaktivitet i leddgiktpasienter og andre nært relaterte kroniske sykdommer som rammer 5-10 % av Norges befolkning. Legemidlene som i dag er tilgjengelige for disse pasientene er svært kostbare, effekten er ofte kortvarig og mange pasienter blir invalidisert av sykdommen.

-Vi forstod umiddelbart at Dr. Kåss sin forskning hadde en rekke likheter med den oppdagelsen som vi for noen år siden lisensierte til Merck fra Sørlandet sykehus. Det å utvikle et legemiddel fra forskning til pasienter krever store investeringer, så dokumentasjon er alfa og omega for å vekke interesse hos eventuelle partnere, sier Jørund Sollid som er forretningsutvikler i Inven2.

Stor interesse hos Astellas

Inven2 signerte med Astellas etter å ha vært i dialog med flere. Astellas er et stort globalt legemiddelselskap med hovedsete i Japan. Det var en profesjonelt gjennomført prosess preget av gjensidig tillit fra begge parter. Astellas er allerede godt i gang med å teste behandlingen i pasienter.

I motsetning til den tidligere avtalen med Merck, har Inven2 beholdt tilstrekkelig med rettigheter til at de og kan etablere et selskap innenfor feltet, dersom noen er interessert i det.

-Det har vært veldig givende å samarbeide med Dr. Kåss på dette prosjektet. Hun er en veldig dyktig forsker, og uten hennes vilje til å fortsette dokumenteringen av effektene hadde vi ikke kunne få til en avtale som vi gjorde med Astellas, sier Anders Holm som er prosjektleder i Inven2.

Betyr mye for Betanien

Terje Danielsen er direktør for Betanien Hospital i Skien, som er et lite sykehus drevet av en privat, ideell stiftelse. Han er over seg av begeistring for at forskningen til Dr. Kåss får slike ringvirkninger.

-Det er rett og slett veldig stort at et lite sykehus som vårt kan oppnå internasjonal interesse på denne måten. Forutsatt at behandlingen virker som den skal, står vi bak en helt ny og bedre behandling av leddgiktpasienter, sier Danielsen.

Han er klar på at avtalen med Astellas ikke hadde kommet i stand uten Inven2.

-Vi har hverken kompetansen eller nettverket til å ta denne oppdagelsen videre, så her har vi nytt godt av gode støttespillere i Inven2 som har kompetansen og nettverket som skal til for å kommersialisere dette, sier Danielsen.

 

Les mer:

http://www.dagbladet.no/nyheter/na-er-rettighetene-solgt-for-800-millioner-kroner/66901499

http://www.inven2.com/no/news/201507/ny-behandling-mot-leddgikt