• Norsk
  • English

Adaptive naturlige dreperceller skal ta kreftcellene

Amerikanske Fate Therapeutics har inngått en lisensavtale med Inven2 for å utvikle celleterapi basert på potente dreperceller. Dette er en metode som kreftforsker Karl-Johan Malmberg har utviklet sammen med svenske forskere. Om det går som Malmberg vil, kan drepercellen bli et viktig våpen i kampen mot kreft.

Immunterapi har de siste årene seilt opp som en svært potent måte å bekjempe kreft på. Imidlertid så fungerer ikke den type immunterapi som er på markedet nå på mer enn omtrent 20 prosent av kreftpasientene. For brorparten er da fremdeles kirurgi, kjemoterapi og stråling førstevalget. Inntil nå. Om det går som kreftforsker Karl-Johan Malmberg ved Avdeling for kreftimmunterapi ved Oslo universitetetsykehus vil, så kan en helt ny tilnærming være en realitet om fem til ti år.

  • Basert på forskning de siste 10 årene, blant annet ved Karolinska Institutet og Oslo Universitetssykehus, har vi utviklet en metode for å differensiere ut adaptive differensierte naturlige drepeceller med en spesiell evne til å gjenkjenne og drepe kreftcellene. Denne typen celleterapi kan være effektiv mot kreft i pasienter som ikke reagerer på sjekkpunktinhibitorene som er på markedet i dag, sier Malmberg.

-Utrolig mulighet

Immunterapi mot kreft handler om å få kroppens eget immunforsvar til å bekjempe kreften selv. Kreftcellene har utviklet en rekke mekaniser for å dukke under radaren til immunforsvaret på. Naturlige drepeceller, NK-celler etter engelske Natural Killer Cells, er én celletype som utgjør immunforsvaret, og som har i oppdrag å ta ut fremmede og skadelige substanser.

  • Vi har allerede utviklet en såkalt plattformteknologi som kan selektere og forbedre NK-celler. Sammen med Fate kan vi nå ta skrittet helt ut med å lage store mengder NK-celler som er tilpasset pasientens kreft, forklarer Malmberg.

Han er selv opprinnelig svensk og har forsket sammen med nestorene innen NK-celle forskning på Karolinska Institutet. De siste fem årene har han imidlertid forsket i Norge ved Avdeling for kreftimmunologi.

Fate Therapeutics har satt sammen et drømmelag av forskere som skal utvikle den skreddersydde drepercellen sammen med sine norske og svenske kollegaer.

  • Dette er en helt utrolig mulighet. Vi har kommet langt med forskningen vår, men har ikke mulighet til å få dette helt ut til pasientene uten å ha med oss en industriell partner. Og Fate er i mine øyne den perfekte partneren, så dette kommer til å bli både gøy og arbeidsomt, sier Malmberg.

Lisensavtale med stor verdi for Oslo universitetssykehus

Lykkes Malmberg og partneren med sin tilnærming, så er det mildt sagt revolusjonerende. Immunterapimedisiner mot kreft er svært kostbare, men denne tilnærmingen vil være mye billigere og ikke minst mye enklere å utvikle og gi til kreftpasienter.

  • Fate Therapeutics har dessuten utviklet en metode som gjør at drepercellen som forskerne utvikler ikke vil oppfattes som fremmed av kroppen, og kan da forhåpentligvis brukes på de fleste kreftpasienter. Med tilgang på en slik celle unngår man en persontilpasset behandling som er kostbar og omstendelig og immunterapi kan gjøres tilgjengelig for flere enn i dag, sier Kristin Sandereid, forretningsutvikler i Inven2.

Inven2 har på vegne av Oslo universitetssykehus framforhandlet en avtale med amerikanske Fate Therapeutics. Avtalen innebærer at Malmberg sammen med selskapet og et knippe toppforskere skal bruke de neste to årene på å etablere NK-celle terapien så bra at den kan testes ut i mennesker.

  • Dette er slik vi ser det en veldig god avtale. Den sikrer Malmberg og sykehuset seks millioner nå som forskningssamarbeidet starter, og ikke minst flere hundre millioner kroner om dette blir tatt helt til markedet og kommer kreftpasienter til gode, sier Sandereid.

Toppledelsen i Fate Therapeutics er i Norge 16. og 17. februar for et kick-off av samarbeidet. I tillegg skal de skal delta på et seminar i regi av Oslo Cancer Cluster, Inven2 og KG Jebsen Center for Cancer Immunotherapy.

Se lenke og påmelding til seminaret her: http://oslocancercluster.no/events/event/fates-approach-to-off-the-shelf-cancer-immunotherapy/

Se sak i Finansavisen: http://finansavisen.no/news/4209/242/Kreftforsker-med-kjempeavtale