• Norsk
  • English

Inven2s styre

Åse Aulie Michelet

Åse Aulie Michelet er adm. direktør i Teres Medical Group AS. Hun er utdannet ved ETH i Zurich og Cand. pharm fra Universitetet i Oslo. Michelet har lang erfaring fra farmasøytisk industri, Nycomed, Amersham og GE Healthcare. Hun har innehatt ledende posisjoner i disse selskapene, både innen forskning, markedsføring og produksjon. Hun har også vært konsernsjef i Marine Harvest ASA. Åse Aulie Michelet har innehatt styreverv i mange norske industriselskaper og sitter nå også i styret i Cermaq ASA.

Magnus Gulbrandsen

Magnus Gulbrandsen er professor ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Han har i mange år forsket på samspill mellom universiteter og næringsliv, kommersialisering av forskning og ulike aspekter ved innovasjon i Norge og andre land – fra entreprenørskap i Berlin til offentlig venturekapital i USA. I tillegg til bøker og vitenskapelige artikler, har Gulbrandsen bidratt i evalueringer og som rådgiver for norske og internasjonale organisasjoner som OECD.

Tone Tønjum

Tone Tønjum er professor og overlege i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Hun har ledet Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap 2009-2012, Norges første senter for fremragende forskning innen biomedisin. Tønjum leder en aktiv forskningsgruppe og er sentral i mye tverrfaglig forskning. Hun er medlem i Det norske videnskapsakademi og Det europeiske mikrobiologiske akademi, og er styremedlem i en rekke internasjonale vitenskapelige råd. Tønjum studerer balansen mellom skader og vedlikehold i arvematerialet.

Egil Myklebust

Egil Myklebust is a Bachelor of Law from the University of Oslo. From 1991 to 2001 he worked as General Manager of Norsk Hydro. Egil Myklebust has also been CEO at NHO (The Confederation of Norwegian Enterprise) and Member of the Board at the University of Oslo.

Inger Sandlie

Inger Sandlie er professor i molekylærbiologi og nestleder for Senter for Immunregulering ved Universitetet i Oslo. Hun har PhD i biokjemi fra Universitetet i Bergen og var postdoc ved Johns Hopkins universitetet i USA og på Radiumhospitalet. Hun leder en aktiv forskergruppe og er medoppfinner på mer enn 10 patenter som beskriver  produksjon og bruk av modifiserte antistoffer og albumin. To norske bioteknologiselskaper Vaccibody A/S og Nextera A/S har sprunget ut fra virksomheten, og hun har et omfattende forskningssamarbeid med Novozymes A/S.  I 2011 mottok hun Universitetet i Oslos første innovasjonspris og i 2014 mottok hun Inven2s egen ærespris for å ha levert inn 100 innovasjoner.

Erlend B. Smeland

Erlend B. Smeland er direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Han er gruppeleder ved Senter for kreftbiomedisin ved Universitetet i Oslo. Han har vært leder for Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet og vært forskningsdirektør i Helse Sør-Øst HF. Erlend B Smeland er også medlem av styret i Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, og har sittet i styret i FORNY hos Norges Forskningsråd. Erlend B. Smeland mottok i 2004 Kong Olav V sin Kreftforskningspris.

Knut Fægri

Knut Fægri er viserektor ved Universitet i Oslo (2013 - 2017). Han er cand. real. i teoretisk kjemi fra UiB, og Dr. Philos fra UiO. Han har vært ansatt ved UiO siden 1978, og utnevnt til professor i 1988. Han har sittet i forskjellige lederverv (instituttleder, dekan, prorektor)  ved UiO i til sammen 20 år, og har hatt en rekke verv nasjonalt og internasjonalt. Han har også styreerfaring fra kunnskapsorganisasjoner utenfor UiO.

Kjetil Storvik

Kjetil Storvik er innovasjonssjef i Helse Sør-Øst RHF. Før han ble ansatt i Helse Sør-Øst, var han adm. direktør i hhv. Svensk-Norsk Industrifond, Nordic Innovation og OREEC, som er Oslo-regionens klynge for fornybar energi og miljøteknologi.

Henning Øglænd

Henning Øglænd er advokat. Han arbeider i hovedsak som strategisk rådgiver for virksomheter i Norge og internasjonalt. Han var i flere år internasjonalt styremedlem og partner i verdens største advokatfirma DLA Piper, hvor han også var Sector Head for firmaets globale Transportation Sector. Han er Chairman for Advisory Board i det nordiske investeringsselskapet Ratos AB, som er notert på Stockholmsbørsen. Han har og har hatt en rekke styreverv bl.a. innen media, shipping, investeringer, handel, hospitality og startup-selskaper og sitter bl.a. i dag i styret til investeringsselskapet Aars som eier Møllergruppen, Møller Eiendom og Katalysator. Han er også styremedlem i investeringsselskapet Armadillo, Koh Tan Resorts og styreformann i EIBC (Euro Iran Business Center) samt Chairman i DLA Pipers Advisory Board.

Helle Thorsen

Helle Thorsen jobber som advokat i Inven2 og er ansattrepresentant i styret.