Øyvind Kongstun Arnesen, administrerende direktør i Ultimovacs, er godt fornøyd med 2016. Over lengre tid har selskapet testet ut den behandlende vaksinen UV1 på pasienter med prostatakreft, lungekreft og føflekkreft.

Fakta
Oppstart: 2011
leder: Øyvind Kongstun Arnesen
Innhentet kapital: Privat: NOK 148 mill., offentlig: NOK 23 mill.
Antall ansatte: 10

www.ultimovacs.com

-Resultatene fra denne første utprøvingen i mennesker er av en slik karakter at vi vil gå videre. Vi ser at vaksinen vår aktiverer immunsystemet slik vi ønsker hos hele 70% av pasientene. Samtidig har vi fått en god oversikt over bivirkningene og ser tegn til at vaksinen har klinisk effekt, sier Kongstun Arnesen.

Han og hans ni kollegaer følger nå opp pasientene som har fått behandling, samtidig som de jobber hardt med å sette opp nye studier, i såkalt fase II, for å dokumentere effekt og sikkerhet av vaksinen i kombinasjon med nye kreftmedisiner – såkalte PD1-hemmere.

Immunterapi som aktiverer immunforsvaret

Ultimovacs sin teknologi er innen immunterapi, som er den fjerde måten å behandle kreft med ved siden av kirurgi, stråling og kjemoterapi. Interessen rundt fagfeltet er enormt, etter at en rekke nye behandlinger basert på immunterapi har revolusjonert behandlingen av mange ulike kreftformer de siste årene. Immunterapi går ut på å trigge immunforsvaret slik at kroppen selv angriper kreftcellene.

– Med teknologien vår kan vi angripe celler som har et enzym som kalles telomerase. Telomerase finnes i nesten alle kreftceller – men bare i liten grad i vanlige celler – og er kreftcellenes «udødelighetsenzym», som gjør at de kan dele seg uendelig mange ganger. Du kan si det er selve forutsetningen for å være en kreftcelle, så det er et ideelt angrepspunkt for kreftbehandling. UV1-vaksinen aktiverer immunforsvaret til å angripe celler som har telomerase, sier Kongstun Arnesen.

Kombinasjonsstudier er framtiden

I en studie har Ultimovacs gitt pasienter med føflekkreft, malignt melanom, en kombinasjonsbehandling der de både har fått vaksinen UV1 og en eksisterende behandling som kalles Ipilimumab.

– Ipilimumab er en såkalt sjekkpunkt-hemmer. Denne medisinen skrur av de bremsene som kreftcellene setter på immunforsvaret som gjør at kreftcellene ikke oppdages og blir tatt ut, forklarer Kongstun Arnesen.

Samtidig viser det seg at av ti pasienter som får checkpoint-legemidlet Ipilimumab er det bare to-tre som får god effekt, sannsynligvis fordi immunsystemet deres ikke er tilstrekkelig aktivert. Dette er bakgrunnen for at Ultimovacs har valgt å kombinere disse to metodene.

– Tanken er at vi skal skru av bremsen hos kreftcellene med Ipilimumab og gi gass på immunforsvaret med UV1 – samtidig. I denne første studien vi har gjort så ser det ut som vi lykkes med dette sier Kongstun Arnesen.

– Jeg tror slike kombinasjonsbehandlinger vil være fremtiden, og på dette samspillet ligger Norge svært langt framme. Vi har alle forutsetninger for å kunne lage gode behandlinger, slår Arnesen fast.

Spunnet ut av Radiumhospitalet

Ultimovacs er spunnet ut av forskning ved Radiumhospitalet. Det var forskerne Gustav Gaudernack, Else Marit Indreberg Suso og Anne Marie Rasmussen som har utviklet teknologien som danner grunnlaget for selskapet.

– Ultimovacs er et godt eksempel på hvordan Inven2 kan kommersialisere en oppfinnelse fra forskningsmiljøene. De vil søke den mest hensiktsmessige veien fra idé til næring, og i vårt tilfelle skjedde det i form av at man startet et selskap. Så har de gjort en jobb med å finne investorer som ville gå inn. For vår del valgte de også å bli medeier i selskapet, og er fortsatt en av våre største eiere, forteller Kongstun Arnesen.

At mange har tro på vaksinen er det liten tvil om. Selskapet hentet i 2016 inn 75 millioner kroner en seleber gruppe eksiterende og nye eiere som Gjelsten Holding AS, Canica AS, Sundt AS og Watrium AS. Radiumhospitalets Forskningstiftelse og Inven2 er også betydelige eiere i Ultimovacs AS.

 


Ultimovacs i media

Pressemelding: https://www.ntbinfo.no/pressemelding/ultimovacs-satser-sterkt-pa-videre-utproving-av-lovende-kreftvaksine?publisherId=11933294&releaseId=11933563

Les mer om Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. http://occinnovationpark.com/

Les mer om emisjonen her. http://www.inven2.com/no/news/201501/ultimovacs-gjennomf%C3%B8rer-emisjon-p%C3%A5-nok-45-millioner

Arnesen