Vaccibody er med i en eksklusiv gruppe bestående av kun to norske selskaper som har fått investeringsstøtte fra Kreftforeningen. Og ambisjonene til Fredriksen, som i dag er forskningssjef i Vaccibody, er ikke små.

– Prinsippet som ligger til grunn for teknologien vår, gjør at vi potensielt kan utvikle behandlende vaksiner mot de fleste alvorlige sykdommer. Imidlertid konsentrer vi oss nå om kreftvaksiner, der vi har startet med en HPV-vaksine som er i klinisk utvikling, og som så langt kan vise til gode resultater, sier Fredriksen.

Fakta
Oppstart: 2007
Leder: Martin Bonde
Innhentet kapital: Privat: NOK 300 mill., offentlig: NOK 25 mill.
Antall ansatte: 8

www.vaccibody.com

Teknologien som ligger til grunn for Vaccibody, er et design som målstyrer vaksinen slik at den går til rett antigen-presenterende celle, som så aktiverer immunforsvaret slik at de fremmede og sykdomsinduserende virusene blir tatt ut effektivt.

Posisjonert som verdensledende innen neoantigener

Brunsvik Fredriksen forteller at selskapet, med de økonomiske musklene det nå har, kan ta en ledende posisjon innen et nytt felt som baserer seg på å bruke neoantigener til å utvikle behandlende kreftvaksiner som er helt individuelt tilpasset.

– Neoantigener er nye antigener som oppstår når kreften utvikler seg. De er helt spesifikke for deg og meg. Basert på teknologien vår kan vi utvikle slike vaksiner effektivt og kostnadseffektivt, og det er det vi skal konsentrere oss om framover i tillegg til HPV-vaksinen, sier Fredriksen.

Første pasient fikk HPV-vaksinen høsten 2015, og høsten 2016 kom de første resultatene fra denne kliniske studien: Resultatene viser at pasientene tåler vaksinen godt. Ja, det er nesten ingen bivirkninger å rapportere om.

– At vaksinen fungerer så bra er helt fantastisk. Hittil har 16 kvinner fått vår vaksine, og så skal flere få den etter hvert for å se mer på effekten, sier Fredriksen.

Utspring fra immunologisk forskning ved UiO

Vaccibody holder hus i Forskningsparken i Oslo, der bedriften deler kontor og lab med Nextera, et annet selskap som er spunnet ut av forskning ved Universitetet i Oslo. Forskningssjefene i Vaccibody og Nextera tok begge doktorgrad under professorene Inger Sandlie og Bjarne Bogen innen fagfeltet immunologi.

Så bra var doktorgradsarbeidet til Fredriksen at hun ble belønnet med Kongens fortjenstmedalje i gull for den.

– Jeg var helt kvalm da vi skulle gi HPV-vaksinen vår til en pasient for første gang. Det var surrealistisk at vi hadde kommet hit etter 14 års arbeid. Jeg gikk på ank i uker etterpå i påvente av å få vite hvordan det gikk med henne, sier Fredriksen.

Vaccibody i media: 

http://www.dagbladet.no/nyheter/ko-for-a-kjope-aksjer-i-kreftselskap/66908698

team