Krefregisteret MSD

HPV-viruset fører til en stor sykdomsbelastning for samfunnet og rammer både menn og kvinner. Infeksjon med viruset kan føre til en rekke kreftformer. Den mest kjente er livmorhalskreft. Legemiddelfirmaet MSD utviklet på 2000-tallet den første vaksinen mot HPV-viruset for å forebygge nettopp denne kreftformen.

I sin godkjenning av vaksinen krevde imidlertid de amerikanske legemiddelmyndighetene data på vaksineeffekten og bivirkningsprofilen i 15 år, da det tar 10-15 år før HPV-smitte fører til celleforandringer og livmorhalskreft.

MSD henvendte seg da til Kreftregisteret, som sammen med andre nordiske forskningsmiljøer og MSD har jobbet med overvåking av effekt av vaksinen i Norge, Danmark, Sverige, og Island.

Bruker virkelighetsdata

Mari Nygård er overlege og leder av gruppen for HPV-basert epidemiologisk forskning ved Kreftregisteret. Hun har vært leder for prosjektet siden starten av, og er stolt av hva de har bidratt med så langt.

-Vi følger med på vaksineeffekten med «real world» data, såkalt virkelighetsdata. Ved bruk av helseregistre følger vi blant annet ca 10.000 deltakere gjennom 15 år. Færre enn fem prosent av har droppet ut så langt. Det er en sensasjon. Studien er virkelig unik i verdenssammenheng, sier Nygård.

I studien jobber Kreftregisteret og samarbeidspartnerne med å kartlegge bivirkninger og såkalte endepunkter. Endepunkter i denne sammenheng er for eksempel vaksine-indusert immunrespons, forstadier til livmorhalskreft eller annen type kreft forårsaket av HPV-typer som er i vaksinen.

Informasjon om endepunkter samler forskerne inn fra helseregistre og ved å innhente biologisk material fra kliniske biobanker til virologiske og pato-morfologiske analyser. I tillegg gir deltakerne med jevne mellomrom blodprøver som viser om vaksine-indusert HPV-antistoffer er tilstede.

Forskningen har ført til flere publikasjoner og et kompetanseløft for Kreftregisteret innen HPV, samt stor internasjonal anerkjennelse.

Viktig med samarbeid på registerdata

Nygård håper HPV-prosjektet kan inspirere andre til å gjøre lignende studier som krever helsedata.

-Det er for tiden stor interesse knyttet til helseregisterforskning, og vi vet at informasjonen som er lagret der kan være gull verdt. Vårt samarbeid med MSD viser at det er mulig å grave fram «helsegull» som er viktig for folkehelsen, og at industrien kan spille en vesentlig rolle her, sier Nygård.

Dette bifaller legemiddelselskapet MSD, som er svært fornøyd med samarbeidet med Kreftregisteret.

-Kreftregisteret har spilt en viktig global rolle i utviklingen av MSD sine HPV-vaksiner. Vi er stolte av å ha bidratt til å løfte frem nasjonale registre i dette samarbeidet, og tror dette kan være et eksempel på bruk av norske data også i fremtidig legemiddelutvikling og legemiddeloppfølging, sier Elen Høeg. Hun er ansvarlig for vaksiner i MSD.

Inven2 med viktig bidrag

Inven2 har vært en viktig bidragsyter i dette prosjektet. De har hatt ansvaret for avtaleverket mellom Kreftregisteret og MSD siden 2009.

-Den første kontrakten med MSD var kompleks å få på plass, men ved hjelp av Inven2 fikk vi det til, sier Nygård.

Les mer

https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/Epidemiologisk-forskning-HPV/

https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/Epidemiologisk-forskning-HPV/ltfu/