• Norsk
  • English

Inven2 på speed date med Innovasjon Norge

Når bedriftene er ferdig med å kjøpe hverandre opp, så er det fra forskningen de nye banebrytende bedriftene må komme, sa vår administrerende direktør Ole Kristian Hjelstuen. 

Innovasjon Norge ønsker å se rundt neste hjørne og strekker seg derfor ut til kunder i næringsliv og aktuelle organisasjoner for innspill og synspunkter om fremtiden. Hvordan skal vi løfte norsk næringsliv inn i fremtiden og øke verdiskapningen i Norge? spør de.

I den forbindelse arrangerte ledelsen i Innovasjon Norge speed dates med flere relevante aktører i forrige uke, deriblant Inven2. Vår administrerende direktør Ole Kristian Hjelstuen var en av dem som fikk ti minutter til å snakke om hva vi mener er det største hinderet for verdiskapning og innovasjon i Norge og hva det viktigste Norge bør gjøre for å skape en mer bærekraftig næringsutvikling og utnytte nye markedsmuligheter er. 

Klikk på bildet under og se hele speed daten her: 

Inven2s viktigste innspill til Innovasjon Norge

1. Behov for innovasjonskompetanse i et velutviklet samfunn
Hver av oss har tusen muligheter hver dag, hvis vi lærer å se mulighetene så kan Norge bli en innovasjonsnasjon. Inven2 og de andre TTOene "har skoene på" og jobber aktivt med forskere, men vi er få. Arenaorganisasjonene som Oslo Cancer Cluster, Nansen Neuroscience Network, Oslo Medtech og NORIN er effektfulle organisasjoner basert på Innovasjon Norge-finansiering. Finansieringen må gjøres tilstrekkelig langsiktig, forutsigbar og vekstorientert. Her kan Innovasjon Norge gjøre en stor forskjell.

2. Finansiering av tidlig fase kommersialiseringsprosjekter som leder til selskapsopprettelse
Virkemidlene til Innovasjon Norge er utenfor rekkevidde for de fleste kommersialiseringsprosjekter fra forskning fordi det bare er selskaper, ikke prosjekter, som kan søke. Mange prosjekter fra forskning trenger 2-3 år for å skaffe nok data eller bygge en prototyp til å avgjøre om det er riktig å opprette et selskap for å ta innovasjonen til markedet. I denne tidlige fasen er det kritisk underfinansiering av innovasjon. Innovasjon Norge bør finansiere lovende kommersialiseringsprosjekter fra forskning der selskapsopprettelse er en del av businessplanen.

3. Miniméring av byråkrati av hensyn til gründere og oppfinnere
Felles innsats mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet for å forenkle søknadsprosesser og hastigheten på tildeling av innovasjonsmidler.

4. Identifisere helseinnovasjon som et satsningsområde