Industrisamarbeid for innovativ øyesprøyte

Det nederlandske selskapet SJJ Solutions utvikler sammen med øyeleger og forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitet i Oslo, en helt ny sprøyte. Sprøyten er spesialdesignet for å injisere medisin i øyet, noe som ikke finnes i dag.

Av Elisabeth Kirkeng Andersen

Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus er landets største og holder hus i blokk 36 på Ullevål. Her er det tydelig høy aktivitet med fulle venterom og travle leger og sykepleier.

Øyelege og professor Morten C. Moe har kontor i fjerde etasje og bekrefter travelheten ved å komme en halv time for sent, for så å bli ringt på kort tid etter. Begge ganger er det pasienter som trenger ekstra bistand av den erfarne øyelegen.

Moe har sammen med kollegaene Magne Sand Sivertsen og Øystein Karlsnes Jørstad, Oslo universitetssykehus, og forskergruppen til Jan Terje Andersen ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, allerede utviklet en metode for å lage ferdig sprøyter med medisin til bruk i øyebehandling.

I dag finnes det imidlertid ikke spesialtilpassede sprøyter til øyet. De fleste sprøytene som brukes inneholder et tynt belegg av silikonolje på innsiden som smøremiddel. Silikonperler fra sprøytene kan bli igjen i øynene, og pasientene ser dem som fluer i synsfeltet.

– Vi har i et industrisamarbeid med det nederlandske selskapet SJJ Solutions utviklet en spesialdesignet sprøyte til bruk i øyebehandling, sier Moe.

Før vi går nærmere inn på dette industrisamarbeidet, må vi litt tilbake i tid.

Morten Moe og prosjektteamet

Morten Moe og prosjektteamet. F.v.: Jan Terje Andersen (OUS), Magne S. Sivertsen (OUS), Morten Moe (OUS), Øystein Kalsnes Jørstad (OUS) og Kristin Sandereid (Inven2). Foto: Moment Studio.

Fra blindhet til behandling

Befolkningen verden over blir stadig eldre. og eldre får sykdommer. En av de vanligste øyesykdommene som rammer eldre er aldersrelatert makuladegenerasjon, AMD.

– Eldre med AMD får problemer med å lese og gjenkjenne ansikter fordi de ser uklart og noen ganger i bølgede mønster rett framover, forklarer Moe.

I 2005 viste amerikanske forskere at den mest hissige formen av sykdommen, våt AMD, kan holdes i sjakk ved å sprøyte en medisin som består  av en VEGF-hemmer inn i øyet. Medisinen med navnet Avastin hindrer dannelse av nye blodårer. Den er utviklet for bruk i kreftbehandling.

I 2006 begynte øyelegene på Ullevål å behandle våt AMD med Avastin, og de har senere vist gjennom forskning at dette er effektivt og trygt. Siden den gang har to andre VEGF-hemmere blitt utviklet spesielt for øyebehandling.

Våt AMD er en kronisk sykdom og mange av pasientene får en sprøyte i øyet så ofte som hver fjerde til åttende uke over mange år.

– I 2019 ga vi nærmere 30.000 injeksjoner med anti-VEGF-hemmere. Oppsiden for de ca. 3000 pasientene som årlig behandles for våt AMD er enorm. De beholder synet og besparelsen for samfunnet er stor, da de holder seg funksjonsfriske, sier Moe

– Behandlingen brukes også for andre øyesykdommer som veneokklusjoner, der blodårene til øyet tettes igjen, og ved øyekomplikasjoner på grunn av diabetes, sier Moe.

Til tross for alt det positive som den nye behandlingen fører med seg, økte presset på øyeavdelingens ansatte enormt da en pasientgruppe nærmest over natten skulle følges så tett opp samtidig som utgiftene til medisiner skøyt i været.

– Vi skjønte at vi måtte ta grep, sier Moe.

Grepet Moe referer til er et tjenesteinnovasjonsprosjektet hvor han og kollegaene ved øyeavdelingen har samarbeidet tett med forskerne i Jan Terje Andersens gruppe og sykehusapoteket på Ullevål.

Les mer om det her i en artikkel fra Dagens Medisin fra februar 2018.

Verdifullt samarbeid for SJJ Solutions

Øyeavdelingen på Ullevål sykehus oppdager våren 2018 at noen få pasienter de behandler  for våt AMD, har rester av silikonolje, små silikonperler, i øyet. Dette ser pasientene som små fluer som konstant er i øyet.

– Vi skjønte at silikonen kom fra sprøytene. Sprøytene er innsatt med silikonolje for at de skal gli lettere under bruk, forklarer Moe.

Dette er starten på industrisamarbeidet med det nederlandske selskapet SJJ Solutions.

– Da SJJ Solutions kontaktet oss for å høre om vi og gruppen til Jan Terje var interessert i å opprette et industrisamarbeid for å utvikle en spesialtilpasset og skreddersydd sprøyte til injeksjoner i øyet, kjørte vi på, sier Moe.

På e-post fra Nederland skriver Jasper Schootstra, som leder SJJ Solutions, at samarbeidet med Moe og hans kollegaer på Øyeavdelingen og Jan Terje Andersens lab, betyr mye for selskapet.

– Vårt felles mål er å sette en ny standard for injeksjoner og behandlinger som gjøres på selve øyet. Vi utfyller hverandre utrolig godt. Vi i SJJ Solutions har lite klinisk erfaring og Moe og hans team har lite erfaring med å utvikle medisinsk utstyr. Vi har gode, åpne og konstruktive  diskusjoner hvor vi komplementerer hverandre på en fin måte og bidrar med kompetanseutveksling. Ekspertisen innen analysering av proteiner og antistoffer som Andersen og hans gruppe har, kan dokumentere sprøyten vi utvikler med førsteklasses tester og analyser, sier Schootstra.

Schootstra, Moe og Andersen og kollegaer møtes i Oslo hvert kvartal for å sikre framdrift i arbeidet.

– Prototypen av sprøyten er utviklet. Den er akkurat slik vi vil ha den, med tynn spiss og plass til nøyaktig den dosen som pasientene med våt AMD skal ha. Og den er helt uten silikonoljebelegg, sier Moe.

Andersen og hans forskerkolleger er i full gang med å teste sprøytens egenskaper for lagring og holdbarhet med og uten anti-VEGF hemmere. Testene gjøres fortløpende. Når sprøyten er dokumentert trygg og effektiv, vil den tas i bruk.

Stort markedspotensiale

Markedspotensialet for en slik silikonoljefri sprøyte skreddersydd til øyebehandling er stort.

– I år lever omtrent 20 millioner mennesker med våt AMD i verden og i 2040 vil antallet være rundt 28 millioner. Pasientene som får behandling med anti-VEGF hemmere trenger i gjennomsnitt 8-10 sprøyter i året, noe som tilsvarer et enormt antall injeksjoner, sier Schootstra.

–Fokuset har vært på å utvikle sprøyten til behandling av våt AMD, men vi ser at potensialet er enda større, sier Moe.

Forretningsutvikler Kristin Sandereid og prosjektleder Jan Solberg i Inven2 har bistått Moe og Andersen med å sette opp en avtale med SJJ Solutions. De har også gitt råd om patentering. 

Avtalen med SJJ Solutions vil gi øyelegene og forskerne milepælsutbetalinger når sprøyten rulles ut på det internasjonale markedet. I tillegg vil samarbeidet gi inntekter til langsiktig forskning og utvikling av andre prosjekter. Industriavtalen gjelder så langt for Europa og USA.

– Vi på Øyeavdelingen har vært involvert i flere tjenesteinnovasjonsprosesser når det gjelder behandling av våt AMD, men dette er første gang det har ført frem til et industrisamarbeid. Det er en spennende reise, og har gitt mersmak, sier Moe, og fortsetter;

– Vanligvis har vi klinikere bare fokus på pasientbehandling. Gjennom dette prosjektet har vi, bokstavelig talt, fått øynene opp for hvor givende det å tenke ut innovative løsninger som kan gjøre behandlingen av pasientene bedre og mer lønnsom. Samarbeid med industri kan bidra til mer innovasjon og gjøre nye løsninger tilgjengelig for enda flere pasienter, sier Moe.

Fakta

Øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus

Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus er landets største og har spesialkompetanse innen alle behandlinger av øyesykdommer, inkludert alle nasjonale behandlingstjenester i øyefaget.

Avdelingen har fokus på klinisk forskning med stort pasientgrunnlag og høyspesialisert kompetanse, samt translasjonsforskning og klinikknær laboratorieforskning ved Senter for Øyeforskning.

SJJ Solutions

SJJ Solutions er et nederlandsk selskap etablert i 2018 av tre brødre. Fokuset deres er på innovasjon og utvikling av medisinske utstyr.

Selskapet har utviklet  Zero Residual™ Concept, som er førstegenerasjons sprøyte skreddersydd for å injisere svært små mengder medisin, det vil si mellom 0,05 – 0,2 milliliter. Den nye sprøyten selskapet utvikler sammen med de norske forskerne og klinikerne er andregenerasjonssprøyte, med ytterligere forbedret tilpasning til øyebehandling.

Sprøytene selskapet utvikler er skreddersydd for å gi nøyaktig dosering med god kontroll og sikkerhet.

Jan Terje Andersens gruppe

The Laboratory of Adoptive Immunity and Homeostasis

Jan Terje Andersen er professor i biomedisinsk innovasjon og har en forskergruppe på 15 forskere med navnet «The Laboratory of Adoptive Immunity and Homeostasis». Gruppen er en del av både Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Forskergruppen har særlig ekspertise innen protein design med fokus på blant annet antistoffer. De er involvert i en rekke nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid for å utvikle bedre biologiske legemidler rettet mot blant annet kreft, kroniske sykdommer og infeksjonssykdom. De har utvikler teknologiplattformer som er attraktive, som i samarbeidet beskrevet i denne artikkelen.

Andersen er en av forskerne med flest innovasjoner registrert hos Inven2.

Les mer om Andersens gruppe her