Informasjon til forskere

Inven2 håndterer samarbeidsavtaler knyttet til levering av tjenester, tilgang til forskningsdata, unik kompetanse og innovasjonsprosjekter. Inven2s brede erfaring og kompetanse gjør at vi finner gode løsninger som ivaretar interessene til begge parter, samt sikrer at avtalene er i henhold til gjeldende regelverk.

Jeg er blitt kontaktet av industri, hva gjør jeg?

Her følger en beskrivelse av hvordan Inven2 jobber med privat-offentlige samarbeidsavtaler og utlisensieringer av forskningsdata og tjenester på vegne av ansatte ved sykehusene i Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo.

advokater gir gode avtaler

Advokatene til Inven2 har lang erfaring innenfor forskning- og kommersialiseringsbransjen og bistår med forhandlinger og avtaler knyttet til samarbeid mellom industri og akademia.

Møteplasser og koblingspunkt

Inven2 bidrar med å sette opp 1:1 møter mellom forskere og industrirepresentanter på konferanser gjennom året, som på «Partnership for Life»-konferansen under Oslo Life Science uken og «Matchmaking» på Cutting Edge festivalen.