Informasjon til industri

Inven2 håndterer samarbeidsavtaler knyttet til innovasjonsprosjekter og oppdragsforskning, som levering av tjenester og tilgang til kompetanse og forskningsdata. Inven2s brede erfaring og kompetanse gjør at vi finner gode løsninger som ivaretar interessene til begge parter, samt sikrer at avtalene er i henhold til gjeldende regelverk.

Jeg ønsker samarbeid med Universitetet i Oslo eller et sykehus i Helse Sør-Øst

Jobber du i industri og ønsker å samarbeide med ansatte ved Universitetet i Oslo eller et av sykehusene i Helse Sør-Øst?

Advokater gir gode avtaler

Advokatene til Inven2 har lang erfaring innenfor forskning- og kommersialiseringsbransjen og bistår med forhandlinger og avtaler knyttet til samarbeid mellom industri og akademia.

Møteplasser og koblingspunkt

Inven2 bidrar med å sette opp 1:1 møter mellom forskere og industrirepresentanter på konferanser gjennom året, som på «Partnership for Life»-konferansen under Oslo Life Science uken og «Matchmaking» på Cutting Edge festivalen.