JEG ØNSKER SAMARBEID MED UNIVERSITETET I OSLO ELLER ET SYKEHUS I HELSE SØR-ØST

Jobber du i industri og ønsker å samarbeide med ansatte ved Universitetet i Oslo eller et av sykehusene i Helse Sør-Øst? Ta kontakt med Inven2. Vi kan hjelpe deg med å finne frem til riktig person.

Samarbeidsavtaler

Inven2 har ansvaret for å bidra til, forhandle og følge opp økonomien i samarbeidsavtaler som involver finansiering mellom industri og ansatte ved sykehusene i Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo.

Inven2 jobber for å ha en god og åpen dialog med forsker og industriell aktør, før og underveis i forhandlingene. Målet er å forhandle fram en balansert avtale som legger et godt grunnlag for samarbeidet.

Det er viktig for Inven2 å sikre at avtalen er i henhold til gjeldende regelverk og at rettighetene til både institusjonene og forskeren er sikret.

Vil du vite mer?

Lise Rødsten

Lise Rødsten

Technology Strategy & Collaboration Manager

Innovation

Tlf. 48 89 17 83