MØTEPLASSER OG KOBLINGSPUNKT

Inven2 bidrar med å sette opp 1:1 møter mellom forskere og industrirepresentanter på konferanser gjennom året, som på «Partnership for Life»-konferansen under Oslo Life Science uken og «Matchmaking» på Cutting Edge festivalen.

Inven2 er opptatt av at 1:1 møtene skal være lavterskeltilbud for forskerne, der de sentralt i Oslo får tilgang til industrikontakter.

Inven2 er én av en rekke aktører som arbeider med industrisamarbeid. Vi koordinerer våre prosjekter og aktiviteter med økosystemet vårt, som består av klynger, ulike inkubatorer og bransjeforeninger. 

Inven2 fungerer også som ambassadører for den gode forskningen, og er et utstillingsvindu til både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Inven2 deltar på en rekke internasjonale partneringkonferanser gjennom året der vi presenterer prosjektene i porteføljen vår til representanter fra globale selskaper. Eksempler på disse er Bio Europe, Bio Fit, Nordic Life Science Days, BIO og andre.

Vil du vite mer?

Lise Rødsten

Lise Rødsten

Technology Strategy & Collaboration Manager

Innovation

Tlf. 48 89 17 83