• Norsk
  • English

Budsjett

For beskrivelse av budsjettprosessen i sykehuset, se Regional forskningsstøtte OUS sin side for oppdragsstudier.

Utprøver/studieteamet er ansvarlige for å utarbeide budsjett, og innhente aksept og pris fra serviceavdelinger. Inven2 utarbeider et budsjettverktøy for studien til bruk i denne prosessen.

Studiebudsjettet 
Studiedesign og protokollens flytskjema legges til grunn, slik at kostnader ved alle planlagte sykehusbesøk og alle undersøkelser, prosedyrer og analyser tas med.

Inven2 forhandler den juridiske teksten i avtaler mellom Sykehusapotek og Sponsor. Sykehusapoteket vil for den enkelte studie avklare hva som spesifikt skal utføres og forhandle priser direkte med Sponsor/CRO.

Priser

For informasjon om priser for de mest vanlige prosedyrer/serviceavdelinger, se Regional forskningsstøtte OUS sin side for oppdragsstudier.

Merk at Inven2s honorar (overhead) på 11.11% legges til på disse prisene.

Studiepersonellets tidsforbruk ved gjennomføring av visitter og annet studierelatert arbeid beregnes, med fast timepris pr personell kategori. Gjeldene timepriser er 1556 NOK for lege og 889 NOK for studiesykepleier inkludert overhead.

Enkelte definerte ”pass through” utgifter som pasienter har i forbindelse med deltakelse av studien,  som refusjon av reiser og overnatting, er uten overhead.

Kostnader ved oppstart av studien (Start-up Fees) beregnes på bakgrunn av tiden som er brukt til forberedelser slik at studien kan starte på sykehuset.  

Faste priser

  • Kostnad for fjernlagring av studiedokumentasjon etter avsluttet studie dekkes av oppdragsgiver,  6000 NOK per studie.
  • Financial Amendment fee, 2000 NOK per amendment.
  • Audit og inspeksjon, betaling pr. time for lege og sykepleier, henholdsvis 1556 NOK og 889 NOK.