• Norsk
 • English

Innovasjon

Inven2 bidrar til nyskaping i Norge ved å utvikle arbeids- og forskningsresultater til nyttige produkter med kommersiell verdi. Ved profesjonell vurdering av markedet og valg av optimal forretningsstrategi skaper vi muligheter for utlisensiering til eksisterende industri eller etablering av nye selskaper. Ny næringsvirksomhet gir verdier for samfunnet og genererer inntekter for videre forskning.

En viktig del av arbeidet vårt er å sikre patentbeskyttelse og ivareta immaterielle rettigheter for våre eiere Universitet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Vi hjelper til å skaffe finansiering av innovasjoner fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, kommersielle aktører og investorer som ønsker å satse på kunnskapsbasert nyskaping.

 

 

Våre viktigste teknologiområder

 • Medisinsk behandling
 • Diagnostikk
 • Forskningsverktøy
 • Bioteknologi
 • Med Tech
 • IKT
 • Clean Tech

Vår kjernekompetanse         

 • Markeds- og behovsanalyse
 • Patentbeskyttelse
 • Forretningsplan
 • Avtaleforhandling
 • Kommersiell strategi

Les mer om:     

Les mer om vår arbeidsprosess: