• Norsk
  • English

November 2012

TTO innovasjonspris til UiO-forsker

Doktorgradsstipendiat Kim Mathiassen ble tildelt prisen for "Mest innovative bidrag" på den nylig avholdte 4th National PhD Conference in Medical Imaging.

Helseprisen premieutdeling

Premien på 100.000 kroner ble i dag delt ut til forskere på OUS Ullevål for idéen «Maursyreanalyse i diagnostikken av metanolforgiftninger».