• Norsk
  • English

Inven2 medarrangør for internasjonal konferanse

14.-16. mai arrangeres den årlige ASTP-Proton konferansen i Oslo. Her samles et stort internasjonalt nettverk rundt teknologioverføring. 

Inven2 og Norges Forskningsråd er medarrangører for den årlige konferansen til det internasjonale nettverket ASTP-Proton som skal foregå i Forskningsparken og på Radisson Blu Plaza.

På programmet står blant annet følgende:

- Financing the gap in technology transfer
- Valuation of early stage spin-outs
- Project and market evaluation in tech transfer
- Instruments and funding provided by Horizon2020
- Easy Access IP, why IP matters and why should we invest in your IP?
- Managing human resources in entrepreneurship
- TTO partnerships

Konferansen har rullerende påmelding. For mer informasjon, besøk konferansens hjemmeside:
http://astpac.wordpress.com/