• Norsk
  • English

Årets Idépriser er delt ut

En universell drepercelle som kan revolusjonere dagens kreftbehandling, en skulderforløser som kan forhindre skader og dødsfall ved fødsler og en ny vannbasert produksjonsmetode for metallorganiske materialer som er både miljøvennlig, billig og vil muliggjøre industriskala-produksjon. 

På bildet f.v.: Prisvinner Else M. Uttgaard, konferansier Katinka Greve Leiner, prisvinnere Sébastien Wälchli, Else Marit Inderberg Suso, professor Gustav Gaudernack, Sachin Chavan og professor Unni Olsbye. Foto: Gorm K. Gaare/EUP-Berlin

Inven2s Idépriser ble delt ut på konferansen Cutting Edge i Forskningsparken i går. Katinka Greve Leiner fra henholdsvis FORNY-styret og FERD Sosiale Entreprenører kunngjorde de tre vinnerne.

Kan revolusjonere kreftbehandling
Førsteprisen på 100 000 gikk til forskerne Sébastien Wälchli og Else Marit Inderberg Suso, professor emeritus Gustav Gaudernack og professor Gunnar Kvalheim fra Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon på Radiumhospitalet. Deres idé er en universell angrepscelle til bruk i immunterapi mot kreft. Denne cellen har potensiale til å gjøre dagens meget kostbare og ressurskrevende personlige terapi til hyllevareprodukter som kan benyttes på alle pasienter.
- Dette representerer et svært betydelig steg mot å bringe cellebasert immunterapi til allmenn bruk, sier administrerende direktør i Inven2 Ole Kristian Hjelstuen.

Vil forhindre skader og død ved fødsler
Andrepremien gikk til gynekolog Else M. Uttgaard ved Kvinneklinikken på Sykehuset Østfold. Ved cirka 1 % av alle fødsler sitter skulderen til barnet fast oppunder morens symfyse, noe som kan forårsake alvorlige skader på barnet og til og med føre til dødsfall. Idéen er en skulderforløser som likner et modifisert skojern og som kan hjelpe barnet trygt ut når helsepersonellet har problemer med de vanlige grepene.
- Dette er en idé jeg har tenkt på i mange år og det er veldig kjekt at den nå blir anerkjent gjennom Inven2s Idépris, sier Uttgaard.

Vannbasert produksjonsmetode for metallorganiske materialer
Tredjeprisen gikk til professor Karl Petter Lillerud, professor Unni Olsbye og postdoktor Sachin Chavan og postdoktor Helge Reinsch ved Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi ved Universitet i Oslo. Metallorganiske materialer vil i fremtiden gjøre det mulig å lagre mer gass per volumenhet og å utvikle mer effektive katalysatorer og filtre for separasjon av gass. Per i dag brukes ikke metallorganiske materialer industrielt på grunn av kompliserte produksjonsmetoder basert på kjemiske løsemidler. Idéen er en ny vannbasert produksjonsmetode for metallorganiske materialer som er miljøvennlig, billig og vil muliggjøre industriskala-produksjon.

Inven2 gratulerer vinnerne og takker for alle bidrag som kom inn! Ny Idépriskonkurranse lyses ut igjen til neste år.

Les mer om vinnerne av førsteplassen i VG