• Norsk
  • English

May 2015

Nye hjelpemidler til hjerte-lunge-redning (HLR)

Seniorforsker og anestesioverlege Lars Wik ved NAKOS på Ullevål Sykehus har utviklet flere nye metoder og teknologier for å forbedre hjerte-lunge-redning. En er allerede på markedet og flere er på vei.