• Norsk
  • English

June 2015

Stortinget satser på innovasjonsdugnad

Norge går fra særstilling til omstilling. Det er derfor svært gledelig at det er kommet med en pre-såkornordning i revidert nasjonalbudsjett. Det legger bedre til rette for de mest innovative og kunnskapsintensive bedriftene med internasjonalt vekstpotensial.