• Norsk
  • English

July 2015

Inven2 håndterer avtaler for Sykehusapotekene

Sykehusapotekene HF (SAHF) og Inven2 har inngått en avtale om håndtering av avtaler. Dette gjelder når Sykehusapotek er involvert i kliniske oppdragsstudier som gjennomføres i Helse Sør-Øst (HSØ). Ordningen gjelder for studier som meldes til Inven2 fra 17. august 2015

Ny behandling mot leddgikt

Forsker Anita Kåss ved Betanien Hospital i Skien har utviklet en ny behandling mot leddgikt som kan gi rask bedring uten alvorlige bivirkninger.