• Norsk
  • English

September 2015

Inviterer til innovasjonsdugnad på helse-IT

Hans Gallis og Sykehuspartner er i ferd med å ta i bruk en helt ny verktøykasse for raskere IT-innovasjon innen helse. I Medicloud skal interne og eksterne ressurser effektivt kunne teste ut sine nye løsninger i praksis. Målet er at Medicloud skal bli en nasjonal test- og utviklingsarena for helse-IT.