• Norsk
  • English

Inven2 lanserer nytt selskap: Store forventninger til ny kreftbehandling

Med forskere og investorer på laget, har Inven2 startet et selskap basert på en ny behandlingsmetode innen immunterapi. Behandlingen er rettet mot utbredte krefttyper som lungekreft, tarmkreft og hudkreft. Investorene har gått inn med 17 millioner kroner ved oppstarten av selskapet. Det er kreative forskere, forutseende sykehus-infrastruktur og gode investorrelasjoner som gjør at Inven2 nå kan lansere et nytt, viktig kreftterapi-selskap

Verdensledende bioteknologi

Unikt for det nye selskapets behandlingsmetode, er at den tar utgangspunkt i blod fra pasienter som har overlevd livstruende kreft og har vært friske over lang tid, såkalte «superoverlevere».

Fra de hvite blodlegemene skiller man ut T-cellereseptorer – som finner og angriper kreftceller i kroppen. Selskapet sitter på et unikt panel av T-cellereseptorer fra superoverleverne.

-I motsetning til andre selskaper i feltet har selskapet vårt et bredt spekter av slike T-celle reseptorer som potensielt kan brukes i behandlingen av flere av de mest dødelige krefttypene, sier prosjektleder i Inven2, Anders Holm.

Innovative forskere skaper næringsliv

Selskapet er basert på teknologi utviklet av forskningsgruppene til Professor Emeritus Gustav Gaudernack og Professor Gunnar Kvalheim ved OUS-Radiumhospitalet. Dette er et innovativt forskningsmiljø som har jobbet tett sammen med Inven2 i etableringsfasen. Det nye selskapet vil ha et tett samarbeid med forskerne fremover for å både styrke forskningen og skape nytt næringsliv: -Jeg er fornøyd med at et nytt selskap kan ta plass ved siden av Ultimovacs, Vaccibody, Oncoinvent og Nordic Nanovector og gi en helt ny metode til å kurere kreft hos mange pasienter, sier administrerende direktør i Inven2, Ole Kristian Hjelstuen.

Positive investorer

Historien startet med at Inven2 og forskerne så potensialet i prosjektet i 2014. De søkte Forskningsrådet om midler og fikk 5,5 millioner fra FORNY-programmet. Med bl.a. Radiumhospitalets Forskningsstiftelse og Birk Venture som partnere og investorer har selskapet 17 millioner kroner i utviklingskapital. Forskernes tidligere suksesser samt det åpenbare potensialet i teknologien gjorde det enkelt å overbevise investorene. Selskapet er banebrytende i global sammenheng innen et område hvor det gjøres mange forretningsavtaler akkurat nå og hvor Norge er langt framme.

Veien videre

Selskapet vil ha tett samarbeid med Seksjon for celleterapi ved Radiumhospitale, som vil være en nøkkelpartner i uoverskuelig fremtid.

Det skal i første omgang ansettes en kompetent ledelse bestående av noen få personer, og resultatene av forskningen vil være avgjørende for den videre utviklingen. Forskerne planlegger å teste behandlingen på de første pasientene i 2017.  Dersom det viser seg at metoden kan kurere pasienter med livstruende kreft, håper man på myndighetsgodkjenning innen få år.