• Norsk
 • English

Presåkorn midler til start-ups

Inven2 AS mottok NOK 6 millioner fra potten som Innovasjon Norge delte ut i juni 2016. Midlene skal nå fordeles. I denne forbindelse inviteres alle start-ups som er medlemmer av  Oslo Cancer Cluster/Oslo Cancer Cluster Incubator, Oslo Medtech, Oslo Lifetech, Nansen Neuroscience Network, Norin samt selskaper som er etablert av Inven2 AS med dette til å søke om tildeling av midler.

Følgende kriterier må være oppfylt for at Inven2 skal kunne investere med presåkornmidlene

 • Investeringer med pre-såkornkapital skal være mellom NOK 1 mill og NOK 3 mill.
 • Private investorer må delta med egenkapital som minimum tilsvarer beløpet fra pre-såkornkapitalen.
 • Minst 50 % av den private kapitalen må komme fra uavhengige investorer, det vil si investorer som ikke er gründere eller ansatte i bedriften.
 • Investeringen med pre-såkornkapital skal skje på like vilkår som den private kapitalen.
 • Den private kapitalen kan ikke gjøres opp i annet enn penger.
 • Bedrifter det investeres i må på investeringstidspunktet være yngre enn 5 år regnet fra registreringstidspunktet i Enhetsregisteret.
 • Bedrifter det investeres i må være under terskelverdiene for liten bedrift etter EØS-avtalens statsstøtteregler, og dette kravet må også være oppfylt etter investeringen/emisjonen

Søknad

Inven2 imøteser søknader fra interesserte selskap som inneholder;

 • Kort beskrivelse av selskap
 • Forretningsplan
 • Hva kapitalen skal benyttes til
 • Redegjørelse for matching kapitalen
 • Plan for gjennomføring av kapitalforhøyelsen

Søknadsfrist:     15. september 2016

Søknad sendes til olav.steinnes@inven2.com

En investeringskomité med medlemmer fra Inven2’s ledergruppe samt 2 eksterne representanter vil beslutte hvilke selskaper som vil få tildeling. Investeringskomiteens beslutning antas å foreligge ca. 1.10.2016.