• Norsk
  • English

Intervju med tidligere Inven2Start-vinnere - hvordan har det gått og hva har de lært?

Foto: Gjengen bak Flare, som utvikler en app som gjør det mulig og enkelt nå ut til andre i nærheten om man er i nød eller føler seg utrygg. 

Inven2Start ble etablert i 2013 som en pilotordning i samarbeid med Innovasjon Norge. Hovedhensikten til Inven2Start er å gi et tilbud til studenter som går med en gründerspire i magen, en forretningsidé i hodet men som trenger et incentiv for å sette alt raskere i bevegelse. Inven2Start er et akseleratorprogram hvor vinnerne får sitt eget selskap, noe penger og en masse tilgjengelig kompetanse å bruke i en 6 mnd periode.

Vi spurte tre tidligere vinnere, Åsmund Møll Frengstad, CEO i Meshcrafts AS, Svein Grimholt, CEO i SafeNode AS og Espen Sørum Hansen, tidligere CEO i BlueCouch AS om hvilke erfaringer de har gjort.

Hvor viktig var Inven2Start programmet som en igangsetter for dere?

Åsmund: "Det var avgjørende på det tidspunktet. Vi hadde ikke turt og satt i gang så raskt hvis ikke. Vi hadde nok startet en gang, men det hadde blitt på et senere tidspunkt."

Espen: "Det var helt avgjørende for mitt vedkommende. Dette ga oss sjansen til å lære real-life-entrepreneurship med minimal egen økonomisk risiko. For oss ble det derimot en relativt kortvarig affære, da ikke alle pilotkundene som først viste interesse var villig til å kjøpe produktet vårt, men vi endte med å bli kjøpt opp av en våre kunder."

Hva vil dere trekke fram som spesielt lærerikt i forhold til prosessen dere har vært igjennom med Inven2Start?

Svein: "Det var spesielt nyttig å være gjennom selve opprettelsesprosessen av et aksjeselskap. Nå arbeider vi fortsatt med selskapet vårt, men det er uansett nyttig læring å ha med seg videre på veien."

Åsmund: "Når jeg reflekterer over det jeg sitter igjen med i forhold til Meshcrafts, vil jeg våge å si: hva lærte vi ikke? Vi trodde vi visste hva det ville si å drive bedrift, men de vi hadde lært i studiet viste seg å være lite relevant. Det er langt fra teori til praksis."

Hvis dere skulle trekke fram noen områder hvor innføringen og oppfølgingen kunne vært bedre, hva er det?

Åsmund: "For oss hadde det vært nyttig med mer innføring i verdifastsettelse av selskap og de prosesser og strukturer som man kommer borti den dagen man skal hente penger fra nye investorer. Der var vi dårlig forberedt."

Svein: «Det er jeg enig i, samtidig er kanskje eierskapsmodellen som er valgt for initiativet litt for komplisert. Spesielt for vinnere som har liten erfaring og innsikt i hvordan håndtere den."

Dette er nyttige innspill dere kommer med, og som vi vil agere på umiddelbart. Vi vil innføre en bedre innføring av studentene rundt hvordan å håndtere finansiering, og vi kommer til å forenkle eierskapsmodellen.

Til slutt, var Inven2Start en positiv kraft for deg i forhold til å ønske å være entreprenør?

Samtlige svarer et ubetinget ja til dette.

 

Om selskapene:

Flare er en app som gjør det mulig og enkelt nå ut til andre i nærheten om man er i nød eller føler seg utrygg (tenk på det som et «digitalt rop»). Innen slutten av 2016 vil det også bli lansert en fysisk knapp som kan henges på nøkkelknippet som gjør det enda enklere å aktivere alarmen. Målet er å skape et sosialt hjelpenettverk av mennesker med et felles mål om å hjelpe hverandre og gjøre verden tryggere.

Meshcrafts leverer en plattform for kjøp og salg av strøm til elbiler. Meshcrafts løsning kombinerer driftsløsninger for ladestasjon, med sanntidsinformasjon til sluttbrukeren via en lade app og fasiliteter handelen.  Systemet muliggjør betaling og energi optimalisering på alle ladestasjoner private som kommersielle eller offentlige.

Blue Couch lagde en digitalisert skiftplan som sørget for en komplett oversikt. De ansatte kunne bytte vakter seg i mellom, men likevel beholdt skiftansvarlig full kontroll over hele prosessen.