• Norsk
 • English

Ambisiøs helseindustri i Norge

I dag legger Menon fram rapporten "Helsenæringens verdi" som er utarbeidet på vegne av de toneangivende aktørene innen helseindustrien bestående av Inven2 og 11 andre. Rapporten viser blant annet at helseindustrien i Norge er på voldsom frammarsj, samtidig som industrien er veldig ambisiøs.

På et seminar på NHO i dag legger Menon Economics fram rapporten "Helsenæringens verdi" for andre året på rad. Hensikten med rapporten er å vise verdiene som produseres av en samlet norsk helsenæring, og se på hvilke utfordringer som bransjen har.

I norsk sammenheng er helseindustrien en ung næring, noe som gjør at den ikke måles som andre næringer av Statistisk Sentralbyrå. Dette er bakgrunnen for at aktører innen næringen har gått sammen for å lage denne rapporten.

Ole Kristian Hjelstuen leder Inven2 som på vegne av Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst kommersialiserer idéene herfra. Porteføljene til Inven2 er sterkt preget av helseindustrien: Hele to tredjedeler av prosjektene er innen livsvitenskap. Han er ikke i tvil om at dette er en næring i strerk vekst.

 «Flere solide bedrifter er i utvikling. Vi håper alle vil lykkes i å levere produkter som er viktige for folk og at minst et av dem vil bli et stort, multinasjonalt konsern,» sier Hjelstuen.

Høydepunkter fra årets rapport:

 • 10 prosents omsetningsvekst fra 2014 – 2015: Samlet omsetning 2015: 52 milliarder kroner og 2014: 47 milliarder
 • Estimat for 2016/forventning for 2017 viser at omsetningen kan bli 61 milliarder i 2017
 • Mest forskningsintensive næring i Norge av alle bransjer
 • Åtte av ti bedrifter i helseindustrien har FoU‐aktivitet i 2016
 • 11 prosent av bedriftene i helseindustrien regnes som gründerbedrift.  I næringslivet generelt er andelen to prosent.
 • Helsesektoren har vokst med 141 prosent fra 2004 til 2014
 • Bedriftene innen helseindustrien er mye mer ambisiøse enn andre næringer og har store planer for internasjonal vekst

Samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på helse

I rapporten viser aktørene at helsenæringen er en næring med dobbel verdi: Den genererer verdiskaping i form av innovasjon, arbeidsplasser og inntekt – samtidig som den er med å løse noen av de store samfunnsutfordringene man står ovenfor i verden med en stadig aldrende befolkning og livsstilssykdommer og flere krefttilfeller.

Rapporten viser til at det er utført forskning på å tallfeste verdien av helsetiltak. For eksempel viser en studie av Murphy og Topel fra 2006 at en varig reduksjon i dødelighet ved kreft på én prosent har en samfunnsverdi på nesten 4 000 milliarder kroner for nåværende og framtidige generasjoner i USA.

Kapital er den store utfordringen

Tilgang på risikokapital til tidlig‐faseselskaper er begrenset i helseindustrien. Bedriftene sier at dette er den største utfordringen de har. Manglende kapital gjør det vanskelig å utvikle prototyper og generere klinisk dokumentasjon. Investorer er ambivalente til å gå inn tidlig i helseselskaper da risikoen er høy og utviklingstiden kan være veldig lang. Dette gjelder spesielt innen utviklingen av legemidler som må gjennom omfattende klinisk testing.

Virkemiddelapparatet representert ved Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Investinor framstår som for fragmentert og bidrar ikke i stor nok grad til å ta ut potensialet som ligger i denne industrien, viser rapporten.

 • Forskningen gir nå flere potensielle vekstbedrifter, så vi er avhengig av at det offentlige engasjerer seg så bedriftene både utvikler seg riktig og legger fabrikkene sine til Norge, sier Hjelstuen.

Tall fra Inven2 sin portefølje innen helse:

 • Verdi av porteføljeselskapene per 2016: 6 milliarder NOK
 • I 2016 hentet porteføljeselskapene inn 715 millioner i privat kapital

Aktørene bak rapporten:

 • Abelia
 • Innovasjon Norge
 • Inven2
 • Legemiddelindustriens Landsforening – LMI
 • Nansen Neuroscience Network
 • Norwegian Smart Care Cluster
 • Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
 • Oslo Cancer Cluster
 • Oslo Medtech
 • NHO Service
 • Innovasjon Norge
 • Norges Forskningsråd