• Norsk
  • English

Myhere lanserer sin overvåking av prostatakreft over hele Norge

Myhere kombinerer paradigmeskifter innen både biologi og IT i sin nye tjeneste for å overvåke prostata for menn. Tjenesten gjør det mulig å forhindre overbehandling og fange opp tidlige krefttilfeller, og blir nå tilgjengelig i hele Norge.

 

- Dette er ikke kun en app, det er en stor misforståelse, sier Jon-Bendik Thue som leder den lille bedriften Myhere.

- Dette er en tjeneste som gjør det mulig for hver mann og selv overvåke PSA-verdiene i prostata, slik at forandringer fanges opp og kan undersøkes nærmere, sier Thue.

 

Samarbeider med storbank

Så langt har omtrent 200 menn i Norge tatt i bruk Myhere sitt produkt. Disse er alle ansatte i en større norsk bank og har fått tilbudet gjennom bedriftshelsetjenesten. Men for at tjenesten ikke skulle være diskriminerende for de kvinnelige ansatte eller menn under 40 år, har disse fått anledning til å gi bort tjenesten til en mann i risikosonen de er glade i.

- Flere har da tatt med sin partner på jobb de dagene vi har prøvetaking, sier Thue.

For dette er som sagt ikke bare en app. Blod må gis og analyseres for PSA. Det første året opptil tre ganger, deretter holder det med én gang. Og Myhere organiserer prøvetakingen sammen med enten UniLabs eller Fürst som stiller med en av sine bioingeniører.

PSA-nivåer til den enkelte mann har så langt vært sammenlignet med et normalgjennomsnitt i én populasjon, for eksempel for menn i Norge som er 45 år og eldre. Men dette gir lite eller ingen informasjon om den enkeltes risiko for å utvikle prostatakreft som PSA er en biomarkør for, forklarer Thue.

- Vi må finne den enkelte mann sitt normalverdipunkt, og så overvåke forandringer. Skjer der en brå utvikling i PSA-nivået må dette følges opp og så må man se på eventuell behandling. Målet er å hindre feilbehandling, for bivirkningene ved operasjon kan potensielt være store, samt å gi behandling tidlig før operasjon er nødvendig. En kombinasjon av vår test og immunterapi kan være framtiden, sier Thue.

Bare i Norge får 5000 menn diagnosen prostatakreft i året og hele 1000 dør av dette i året. Risikoen øker med alder, og hele 1 av 7 menn vil få prostatakreft før de er 75 år. Behovet for bedre behandling er skrikende da bivirkningene kan være både vannlatingsproblemer og problemer med ereksjon etter et inngrep.
 

 Starter med prostatakreft – vil utvide

Myhere er bevisst sin forretningsstrategi, og går trinnvis til verks. Først prostatakreft i Norge, så utvide internasjonalt – så over til andre kreftformer.

- Dette er en helt ny type tjeneste som gjør at den enkelt selv kan ta ansvar for sin risiko og være herre – i dette tilfellet – over den nødvendige informasjonen. Dette er framtiden. Vi har veldig stor tro på å bruke teknologi på denne måten, sier Thue.

Selskapet har en sterk sosial profil og tilbyr tjenesten for kun et årsabonnement for kun 1500,- kroner som da også inkluderer prøvetaking.

- Det er viktig for oss at dette er en tjeneste som absolutt alle menn har råd til. Om du kan dokumentere at det for deg er umulig å betale 1500 for dette, så gir vi det til deg, sier Thue.

Han er nå spent før Norges-lanseringen og håper produktet blir fanget opp av mange.

- Vi vet at så mange som 500 000 PSA-prøver ble tatt i 2011, så det tyder på at norske menn er opptatt av å følge med på dette, sier Thue.

Og om ikke mennene er det, så er i alle fall deres nære det.

MyHere ble nylig intervjuet i Shifter: http://shifter.no/index.php/2017/04/25/unge-grundere-overvaker-eldre-men...

For mer informasjon: www.myhere.no