• Norsk
  • English

Vi vil ha din idé

Inven2 er i gang med å høste inn ideer til årets idépris, som i år er på hele 250.000 norske kroner. Idéprisen er et årlig tiltak for å få inn ideer fra dyktige ansatte og studenter og for å prise dem som er mest innovative.

Søknadsfristen for Idéprisen 2017 er satt til 31. mai, og vinneren blir kåret fram i sosiale medier. Så har du en idé til et nytt produkt eller en ny tjeneste? Søk innen fristen slik at du får muligheten til å kjempe om rekordmye prispenger til å videreutvikle ideen din.

En fagjury plukker ut de tre mest innovative idéene. Disse presenteres på sosiale medier og så kan alle stemme fram den ideen de synes høres mest spennende ut på sosiale medier.

De tre innovative idéene mottar alle 25.000 kroner i prispenger – og så får vinneren av kåringen hele 250.000 totalt.

Kommet lang siden 2016

Idéprisen er ment som en katalysator for å få de gode forskningsideene opp og fram i lyset – og ut til folket.

«Ideprisen 2016 gav oss mulighet til å sikre vår oppfinnelse i et godt samarbeid med Inven2, og at vi sammen har lykkes i å få interessenter og viktig støtte fra norsk industri», sier Bent Wilhelm Schoultz.

Sammen med kollegaer på fysisk og kjemisk institutt tester han ut en idé om stråling fra astat kan brukes til å behandle kreft.

Idéprisen er åpen for alle forskere innen alle faggrener.

Les mer om idéprisen på prisen sin egen nettside: www.ideprisen.no