• Norsk
  • English

100 kliniske studier

Rekordmange nye kliniske studier er meldt inn til Inven2 første halvår 2017 sammenlignet med tidligere år. I 2016 var tallet 75 på samme tid, og i 2015 var det 87.

-Vi synes det er helt fantastisk at så mange nye kliniske studier kommer i gang. Det betyr mye for de norske fagmiljøene og pasienten, sier Siri Kolle, som er ansvarlig for de kliniske studiene i Inven2.

En klinisk studie er en studie hvor en ny behandling eller medisin blir testet ut på mennesker, for å se om medisinen er trygg og har effekt. Det er både norske og utenlandske oppstartsfirmaer og store multinasjonale selskaper som står bak de 100 innmeldte studiene.

-Studiene prøver ut ny behandling for alle sykdommer. Økningen i antall studier skjer i hele Helse Sør-Øst, særlig A-Hus og Sykehuset Østfold har hatt en positiv økning i 2017, sier Kolle.

Inven2 håndterer det avtalemessige rundt de kliniske studiene på vegne av sykehusene i Helse Sør-Øst og ved Universitetetssykehuset i Nord Norge, UNN.

Norge er attraktivt

Det har i 2017 særlig vært en økning i studier for å teste ut nye behandling innen diabetes, revmatologi: sykdom som rammer ledd, og gastro: sykdommer som rammer fordøyelsesorganer og tilhørende organer, samt blodkreft.

-Jeg tror økningen skyldes at Norge er et attraktivt land å gjøre kliniske studier i. De norske fagmiljøene er kompetente og dermed viktige samarbeidspartnere. Industrien melder om stor interesse fra sine internasjonale hovedkontor, sier Kolle.

Hun er klar over at dette bildet går på tvers av den pågående mediedekningen av kliniske studier i blant annet Aftenposten og VG.

-Kritikken går mye på at pasientene ikke får høre om studiene og får dermed ikke mulighet til å delta. Her er det et klart forbedringspotensial, sier Kolle.

Hun påpeker at internasjonalt sett er Norge kjent for god kvalitet på gjennomføring av kreftstudier. 37% av de nye avtalene er innen kreft.

På bakgrunn av de siste års pågang innen kliniske studier, skal Inven2 nå ansette flere personer innen feltet for både økonomi- og kontraktsoppfølging med sykehus og industri. 

 

Les brosjyren om kliniske studier