• Norsk
  • English

Forskere søkes til samarbeid

Er du forsker og ønsker å utvide nettverket ditt mot næringslivet? Inven2 arrangerer matchmaking under Cutting Edge festivalen. Aker BioMarine, GE Healthcare og Pharmaq er noen av bedriftene som ønsker å møte engasjerte og kunnskapsrike forskere for videre samarbeid.

Inven2 arrangerer matchmaking hvor forskere kan møte industrirepresentanter under den årlige Cutting Edge festivalen i Forskningsparken 26. september. Matchmakingen på teknologifestivalen er åpen for alle deltagere, men Inven2 bistår spesielt med å koble forskere og industri.

-Vi ønsker å gi et spesielt tilbud til forskere som har behov for å utvide nettverket sitt mot industrielle partnere for utveksling av kompetanse og ideer, sier Lise Rødsten, ansvarlig for industrisamarbeid hos Inven2.

Så langt har sterke aktører innen livsvitenskap som for eksempel Aker BioMarine, GE Healthcare, Photocure, Illumina og Pharmaq meldt seg på matchmakingen, for å styrke sine nettverk inn mot forskningmiljøer ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.

-Vi deltar på Cutting Edge for å utvide vår kjennskap til hva som foregår ute i forsknings- og teknologimiljøet i Norge. Vi vil komme med et åpent blikk etter ideer og potensielle samarbeidspartnere, sier Evy Stavik. Hun er leder R&D ved GE Healthcare i Oslo.

Selve matcmakingen er satt opp som 1:1 møter på omtrent 20 minutter. Møtene kan enkelt administreres gjennom en egen software (Brella) som er tilgjengelig for deltakerne på Cutting Edge.

Skal senke terskelen for samarbeid

Matchmakingen på Cutting Edge er en pilot og ett av flere tiltak Inven2 er i gang med for å forsterke samarbeidet mellom forskning og næringsliv.
-Vi ønsker å senke terskelen for møter og samarbeid mellom industri og forskning for dem som ser nytten av det. Inven2 har et bredt næringslivssamarbeid nasjonalt og internasjonalt, som ønsker flere akademiske partnere, sier Rødsten.

I midten av september deltar hun og andre kollegaer på Nordic Life Science Days, som er en av Nordens største møteplasser innen livsvitenskap, for å promotere både forskningsmiljøer og lisensmuligheter spunnet ut av forskning ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.

-Samarbeid på tvers mellom industri og akademia blir etterspurt av både norske og europeiske myndigheter, og er i noen tilfeller også et krav for å søke flere forskningsprosjekter utlyst av EU, Rødsten.

Cutting Edge samler tusenvis

Cutting Edge festivalen har på kort tid blitt en av de mest vellykkede eventene under Oslo Innovation Week. I fjor samlet forskning- og teknologifestivalen over 1400 mennesker, og det ventes enda flere deltagere i år.

Inven2 arrangerer Cutting Edge sammen med Oslotech og Universitetet i Oslo.

-Dersom du er forsker og ønsker å møte industri på matchmakingen, kan du ta kontakt med Lise Rødsten direkte, så kan hun bistå deg med å sette opp møter med industrien: lise.rodsten@inven2.com eller Mobil: (+47) 48 89 17 83

-Alle deltagere på Cutting Edge kan sette opp 1:1 møter med andre deltagere gjennom softwareprogrammet Brella

-Cutting Edge festivalen er gratis for forskere ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus som booker 1:1 møter med industri.

Mer informasjon finner du her:

-Cutting Edge

-Matchmaking på Cutting Edge