• Norsk
  • English

Workshop om industriinitierte kliniske studier

Inven2 og Oslo universitetssykehus arrangerte i september en workshop om industriinitierte kliniske studier for hele Helse Sør-Øst og Universitetsykehuset i Nord-Norge (UNN). Målet er å tilby flere og bedre kliniske studier for det beste for norske pasienter.

Representanter fra de fleste sykehusene innen Helse Sør-Øst var tilstede på workshopen som gikk over én dag. Dagen var todelt, der første bolk besto av innlegg fra blant annet helse- og omsorgsdepartementet, HOD, og andre aktører som jobber med kliniske studier i regionen.

Meldingen fra HOD var krystallklar.

-Regjeringen ønsker å se flere kliniske studier innen alle sykdommer. Det er viktig at pasienten involveres, får informasjon om pågående studier og at studiene er en integrert del av pasientbehandlingen, sier Marianne van der Veel, som er seniorrådgiver i departementet.

Siri Kolle, som er leder for kliniske studier i Inven2, innleder med å si at Inven2 ser en voldsom økning i nye industrifinansierte studier så langt i år.

-I år har vi rekord i antall innmeldte studier, så langt 122 stykker. Økningen har vært størst ved UNN, Sykehuset Østfold og på Akershus universitetssykehus. De siste årene har vi spesielt sett en økning i studier innen gastrofeltet og vi ser også at antall fase I-studier og kreftstudier utenfor Oslo universitetssykehus, OUS,sier Kolle.

Workshop – må få ressurser og infrastruktur

Etter den innledende delen gikk møtet over i diskusjoner omkring hva som må til for å tilrettelegge for flere kliniske studier i det enkelte helseforetak.

-Hovedkonklusjonen fra deltakerne er at de mangler tid, ressurser og kompetent personell. Studiesykepleiere er en mangelvare og det samme er god nok infrastruktur. Dette må ledelsen ved de enkelte sykehusene ta innover seg for å møte regjeringens krav på området, sier Kolle.

Hun forklarer at Inven2 nå kommer med digitale løsninger som vil gjøre det enklere å registrere og følge opp studier, blant annet ved web innmelding av nye studier. Gode løsninger for rask og forutsigbar oppstart av studier er viktig skal vi få studier til Norge sier Kolle.

Dagen ble avsluttet på helseindkubatoren Aleap, der firma som har behov for å teste sine produkter innen klinisk forskning sitter, hvor helseforetakene fikk et innblikk i firmaenes behov når de skal samarbeide med helseforetakene.

Kurs i kliniske oppdragsstudier

For å øke kompetansen hos studiepersonell, arrangerer Inven2 og regional forskningsstøtte ved OUS, kurs i praktisk oppfølging av industrinitierte kliniske studier i oktober. Kurset ble fullbooket to dager etter invitasjoner ble sendt ut.

-Dette viser at vi har truffet et behov hos de som er involverte i utføring av kliniske studier i de ulike sykehusene sier Kolle.

Kurset vil arrangeres hvert halvår.
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/regional-forskningsstotte/kurs/kurs-i-kliniske-oppdragsstudier.