• Norsk
  • English

Albumedix annonserer samarbeid med toppforskere

Serie-innovatører og toppforskere professor Inger Sandlie og Jan Terje Andersen har signert en viktig samarbeidsavtale med det danske firmaet Albumedix.

Albumedix utvikler legemidler med lang virkningstid gjennom å bruke det naturlige proteinet albumin. Selskapet henter inn spisskompetanse på albumin gjennom det strategiske forskningssamarbeidet med professor Inger Sandlie og gruppeleder Jan Terje Andersen. Begge er en del av det sterke immunologiforskningsmiljøet i Oslo.

Avtalen er en fortsettelse av et allerede pågående samarbeid mellom forskerne og selskapet.

-Vi har allerede utviklet en teknologiplattform sammen med Albumedix. Denne er fundamentet for den videre forskningen. Nå skal vi gå dypere ned i det biologiske samspillet mellom proteinet albumin og kroppens systemer. Målet er å finne metoder for å gi pasienter legemidler mer målrettet og effektivt enn i dag, sier Jan Terje Andersen. Han er gruppeleder ved avdeling for immunologi ved Oslo universitetssykehus.

Tverrfaglig innsats

Avtalen er omfattende og er forhandlet fram av et tverrfaglig kompetanseteam i Inven2 innen teknologi, forretningsutvikling, IPR og jus.

-Avtalen er et godt eksempel på den interesse våre forskere tiltrekker seg når de er gode på både forskning og innovasjon. Denne typen avtaler krever imidlertid mye gjennomarbeiding fra ulike kompetansefelt for å sikre at tidligere inngåtte avtaler og forpliktelser ikke blir brutt, og at framtidig forsknings- og innovasjonsfrihet blir bevart, sier Helle Thorsen, advokat i Inven2. Hun har hatt hovedansvaret for denne avtalen.

Thorsen og kollegaene har utarbeidet avtalen slik at den på sikt vil bidra til at Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus bidrar betydelig innen utvikling av mer effektive legemidler basert på albumin, både innen forskning og innovasjon.

Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2, mener avtalen viser viktigheten av at Inven2 jobber prosjektbasert og tverrfaglig.

-Denne avtalen har vært kompleks å jobbe fram. Vi har brukt hele vårt spekter av tverrfaglig kompetanse for å få den så god som mulig. Spesielt må jeg få trekke fram det viktige juridiske arbeidet som er gjort, sier Hjelstuen.

Les mer om avtalen her:
http://albumedix.com/news/albumedix-oslo-university-hospital-and-university-of-oslo-establish-strategic-research-collaboration/