• Norsk
  • English

Skal utvikle kreftimmunterapi raskere

Kite Pharma er et av verdens ledende immunterapiselskaper. For å utvikle kreftbehandling raskere, har selskapet inngått en samarbeidsavtale med professor Johanna Olweus.

-Vi har arbeidet med immunterapi mot kreft i en årrekke. Det er spennende å få på plass et samarbeid med en ledende kommersiell aktør som Kite Pharma. Det øker muligheten for at nye resultater fra forskningen kan få betydning for kreftpasienter, sier Olweus.

Hun leder både K.G. Jebsen senteret for immunterapi mot kreft og Seksjon for kreftimmunologi ved Institutt for Kreftforskning ved Radiumhospitalet.

Bakgrunnen for at Kite kom til Olweus, er en metodikk hun har utviklet der blod fra friske mennesker brukes til å identifisere gener som koder for spesielle immunreseptorer som er i bruk i kreftbehandling.  Koblet med Kite Pharma sin ekspertise innen genterapibasert immunterapi, kan dette potensielt føre til utvikling av ny kreftbehandling raskere enn i dag.

Viktig internasjonal posisjonering

Dette er den andre samarbeidsavtalen med industri miljøet rundt Olweus lander på kun et halvt år. Fate Therapeutics inngikk i februar i år en avtale med professor Kalle Malmberg der målet er å utvikle celleterapi mot kreft ved å bruke kroppens egne naturlige dreperceller.

Det er Kristin Sandereid og Mohammed Amarzguioui i Inven2 som har framforhandlet begge avtalene på vegne av forskerne ved Radiumhospitalet.

-Dette er enda en viktig anerkjennelse av det fremragende forskningsmiljøet innen immunterapi ved Radiumhospitalet, sier Kristin Sandereid i Inven2.

Hun påpeker at Norge er langt framme internasjonalt innen både forskning og kommersialisering av ulike immunterapier mot kreft, og tror avtalene vil føre til ytterligere interesse fra globale selskaper.

Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2, sier avtalene er med på å posisjonere Norge som en viktig aktør innen helsenæring internasjonalt.

-Norge er en liten aktør innen helsenæring nå, men vi har alle forutsetninger for å lykkes. Slike avtaler mellom norske toppforskere og verdensledende selskaper er med på å sette Norge på kartet og kan bidra til en akselerasjon av oppbyggingen av helsenæringen her til lands. Dette er en global næring hvor vi må spille på lag med de ledende aktørene, sier Hjelstuen.

Kjøpt opp for 95 milliarder kroner

Kite Pharma har vært i vinden i det siste. For bare få måneder siden ble selskapet kjøpt opp for 95 milliarder kroner av Gilead, et ledende biofarmasøytisk selskap som er særlig sterke innen HIV-behandling.

Om få måneder er det forventet at Kite sin genterapibaserte behandling av en spesiell form for lymfekreft vil få godkjennelse av de amerikanske legemiddelmyndighetene. Dette vil i så fall være den andre genterapibaserte kreftbehandlingen på markedet noensinne.

Les mer: