• Norsk
  • English

Jukestream til topps i StartChallenge

Inven2 og StartUiO arrangerte nylig studentinnovasjonskonkurransen StartChallenge. Etter nøye vurdering gikk JukeStream helt til topps. Studentselskapet mottar 10.000 kroner til å ta sin idé videre, samt oppstartspakken Inven2Start.

StartChallenge er trinn to i et tilbud til studenter ved Universitet i Oslo om å sette opp egen bedrift. Idédugnaden var første trinn for studenter med en gründer i magen. På Idédugnaden jobbet en rekke studentgrupper over en dag med både nye og eksisterende idéer. 

Av disse, så ble 13 grupper i år valgt ut til å gå videre til StartChallenge. StartChallenge går ut på å videreutvikle idéene fra idédugnaden, men nå i samarbeid med mentorer. På kvelden pitchet gruppene idéene sine for et panel bestående av Jørund Sollid fra Inven2, Øistein Sonstad fra Insj og Urte Sniaukstaite fra Hold.

- Juryen falt i år ned på det konseptet vi tenker har størst nytte av premien for å få løftet prosjektet, og det var helt klart JukeStream, sier Jørund Sollid i Inven2.

JukeStream mottar 10.000 kroner i premie og går videre til neste trinn, oppstartspakken Inven2Start, sammen med et utvalg av de andre finalistene. 

Les mer om hva pakken inneholder på http://www.inven2start.com.

Foto av Kai Chen / Chen Media.

Se flere bilder fra StartChallenge.