• Norsk
  • English

Inven2 gjennomfører brukerundersøkelse

Har du levert inn idé (Disclosure of Invention) til Inven2?

I disse dager gjennomfører vi en brukerundersøkelse blant alle som har levert inn idé til oss. Hensikten med undersøkelsen er å få innspill slik at vi kan videreutvikle våre tjenester og tilbud. 
Dine erfaringer er viktig for oss, og vi håper du tar deg tid til å svare på undersøkelsen!

Undersøkelsen gjennomføres av Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved Universitetet i Oslo og er godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.

Dataene som samles inn i spørreundersøkelsen anonymiseres etter innsamlingen. Opplysninger fra prosjektet vil bare formidles anonymt, og deltakerne i studien vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjoner eller annen rapportering fra undersøkelsen.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli fjernet. Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt med Robin Reistad Fiske (+47 93676122, r.r.fiske@tik.uio.no).