• Norsk
  • English

INVEN2 SØKER NYE MEDARBEIDERE

Inven2 søker tre nye medarbeidere til vårt Innovation Life Science team. Søknadsfrist på alle stillingene er 17. januar 2018. 

Prosjektleder

Inven2 søker en erfaren prosjektleder som har lyst til å jobbe med kommersialisering av forskningsresultater. Søkeren vil få ansvar for prosjekter fra utvalgte livsvitenskapelige forskningsmiljøer ved Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og andre helseforetak. Du vil få ansvar for å utvikle en strategi for videre kommersiell utvikling og lede prosjekter til teknologien er tilstrekkelig verifisert og kommersialisert. Prosjektene har som overordnet mål å bli investerbare teknologier for nyetablerte selskaper eller å bli utlisensiert til eksisterende industri. Inven2s prosjekter ledes etter en tilpasset PRINCE2 metodikk.

Les mer om stillingen.

 

Business Development Specialist

Formålet med stillingen er å kommersialisere forskningsresultater innen livsvitenskap fra Universitet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst.  Du vil arbeide hovedsakelig i sluttfasen i innovasjonsprosjekter for å etablere nye selskaper eller utlisensiere teknologien til eksisterende bedrifter. Du må ha teft for hva som skal til for at private aktører vil investere i teknologien og du vil være med å sette mål for prosjektene slik at resultatene kan kommersialiseres. Du vil også være med på å beslutte hvilke prosjekter som skal tas inn i porteføljen basert på vurdering av om de kan kommersialiseres.

Les mer om stillingen.

 

Sales and Negotiation Specialist

Kommersialisering av forskningsresultater skjer i de fleste tilfelle ved utlisensiering av rettigheter til teknologiselskaper, enten nystartede bedrifter eller eksisterende industri. Inven2 har økt kraftig omfanget av vår kommersialiserings virksomhet og vil ansette en medarbeider med erfaring fra salg og lisensforhandlinger innenfor farmasøytisk industri eller bioteknologi. Du må kunne vurdere potensialet som ligger i forskningsresultater, finne gode partnere og forhandle frem avtaler der innovasjoner fra akademisk forskning overføres næringslivet til rettferdige betingelser. Du må ha teft for hva som skal til for at private aktører vil investere i teknologien og kjennskap til myndighetenes krav til godkjenning slik at du kan være med å sette mål for prosjektene som gjør resultatene kommersialiserbare. Du vil også være med på å beslutte hvilke prosjekter som skal tas inn i Inven2s prosjektportefølje basert på vurdering av om de kan kommersialiseres.

Les mer om stillingen.

 

Les mer om Inven2