• Norsk
 • English

Presåkornmidler til start-ups

Inven2 AS mottok NOK 5 millioner fra potten som Innovasjon Norge fordelte i desember 2017. Midlene skal nå investeres. I denne forbindelse inviterer vi start-ups som er medlemmer av Oslo Cancer Cluster/Oslo Cancer Cluster Incubator, Norway Health Tech, Aleap, The Life Science Cluster, ShareLab, Nansen Neuroscience Network, Norin samt selskaper som er etablert av Inven2 AS med dette til å søke om investeringsmidler.

Følgende kriterier må være oppfylt for at Inven2 skal kunne investere med presåkornmidlene:

 • Investeringer med pre-såkornkapital kan utgjøre inntil NOK 3 mill pr bedrift.
 • Private investorer må delta med kapital som minimum tilsvarer investeringen/beløpet fra pre-såkornkapitalen.
 • Minst 50 % av den private kapitalen må komme fra uavhengige investorer, det vil si investorer som ikke er gründere eller ansatte i bedriften.
 • Investeringen med pre-såkornkapital skal skje på like vilkår som den private kapitalen.
 • Den private kapitalen kan ikke gjøres opp i annet enn penger.
 • Bedrifter det investeres i må på investeringstidspunktet være norske og være yngre enn fem år regnet fra registreringsdatoen i Enhetsregisteret.
 • Bedrifter det investeres i må ikke være børsnoterte eller store bedrifter etter EØS-avtalens statsstøtteregler.
 • Bedrifter det investeres i må være innovative etter EØS-avtalens statsstøtteregler.

Inven2 imøteser søknader fra interesserte selskap som inneholder;

 • Kort beskrivelse av selskap
 • Forretningsplan
 • Hva kapitalen skal benyttes til
 • Redegjørelse for matching kapitalen
 • Plan for gjennomføring av kapitalforhøyelsen

Søknadsfrist: 20. februar 2018. Søknad sendes til olav.steinnes@inven2.com

En investeringskomité med medlemmer fra nettverket og Inven2’s ledergruppe vil beslutte hvilke selskaper som vil få tildeling. Investeringskomitéens beslutning antas å foreligge i begynnelsen av mars 2018.