• Norsk
  • English

Skal overføre video live fra tarmens innside

Forskere ved Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus, skal sammen med en tysk samarbeidspartner utvikle en metode for å overføre video live fra en styrbar, trådløs sensor inne i tarmen. Håpet er at dette skal få flere til å undersøke seg for tarmkreft. Kommunikasjonsteknologien er inspirert av flaggermus.

Nylig har Inven2 fått finansiering fra FORNY og IKTPLUSS i Forskningsrådet for å verifisere teknologien som muliggjør overføring av høyoppløselig video fra sensorer inne i kroppen.

Lykkes forskerne på Intervensjonssenteret med dette, åpner det seg mange muligheter innen forbedring av sensorer, det være seg kamerapiller, pacemakere eller implantater i hjernen.

Inspirert av flaggermus

Prosjektet ledes av Elin Melby, som er Technology Strategy Manager i Inven2. Melby har lenge jobbet tett med professor Ilangko Balasingham og hans kollegaer ved Intervensjonssenteret for å bidra til å kommersialisere teknologien.

-Forskerne skal utvikle en trådløs kommunikasjonsteknologi som baserer seg på refleksjon av kommunikasjonssignalet. En kombinert sender og mottaker utenfor kroppen, sender signaler til en antenne på sensoren. Ved hjelp av refleksjonsteknologien, vil sensoren kunne sende store datamengder tilbake, uten å bruke strøm, sier Elin Melby.

Refleksjonsteknologien kalles «backscattering» på engelsk, og er et velkjent prinsipp fra biologien. Flaggermus bruker refleksjonsteknologi for å navigere i mørket og få informasjon om omgivelsene, som for eksempel at de flyr mot et tre eller andre objekter.

-Det unike med vår refleksjonsteknologi, er at det kan hektes på informasjon når pulsen reflekteres. Det har ikke vært mulig tidligere fra dypt inne i menneskekroppen. Ved hjelp av Inven2 har vi patentsøkt teknologien, sier Ilangko Balasingham.

Dette gjør at sensorer inne i kroppen ikke trenger å bære med seg store batterier. Dermed kan de forminskes, eller besparelsen i strømforbruk kan gjøre at sensorer kan være inne i kroppen til mennesker i lang tid uten å tas ut og byttes gjennom kirurgi.

Tarmkreft og pacemakere

FORNY-prosjektet går spesifikt på diagnostikk av tarmkreft sammen med et tysk firma. En målstyrt sensor skal styres gjennom tykktarmen, samtidig som legene kan følge dette live på skjerm utenfra.

-Dette gjør tarmkreftdiagnostikk billigere, enklere, mer presis og mindre invasiv enn ved koloskopi. Vi kan oppdage ørsmå polypper, forstadier til tarmkreft som gjemmer seg i tarmens folder, bedre enn ved koloskopi, sier Balasingham.

Målet er dermed at flere får undersøkt tarmen for kreft i screeningsprogrammer som nå er satt opp i Tyskland, og er på trappene i de fleste andre europeiske land. I Tyskland benytter så få som 10 prosent seg av tilbudet om screening. I Norge skal et slikt screeningprogram opprettes i 2019 i regi av Kreftregisteret.

Takknemlig for bistand fra Inven2

I dette prosjektet konsentrerer Balasingham og kollegaene Ali Khaleghi, Jacob Bergsland og Lars Aabakken seg om tarmkreft, men jobber parallelt med et fransk selskap for å bruke teknologien i pacemakere.

-Pacemakere settes inn i hjertet på pasienter som trenger hjelp til å få hjertet til å slå riktig. Dagens pacemakere benytter ledninger mellom kontrollenheten, som ligger rett under huden, og elektrodene, som festes inne i hjertet. Vi ønsker å bruke vår teknologi til å utvikle pacemakere uten ledninger, der informasjonen overføres trådløst. Dette vil være en stor forbedring for hjertepasienter, sier Balasingham.

Balasingham sier at bistanden fra Inven2 betyr mye for å få kommersialisert teknologien.

-På intervensjonssenteret leverer vi mange idéer til Inven2 hvert år. Elin Melby og hennes kolleger Kirsten Stangebye og Bjarne Tvete har gjort en kjempejobb med bistand for å få patentert teknologien og med å få FORNY-søknaden godkjent, slik at vi nå har midler til å kommersialisere dette, sier Balasingham.

FORNY-prosjektet har oppstart nå og skal gå over to år.