• Norsk
  • English

Stor interesse for møte med GSK

Over 60 engasjerte deltagere fra Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus kom på seminar om GSK sitt program for samarbeid med akademia for å utvikle legemidler.

Inven2 og SPARK Norway arrangerte 11. april et seminar mellom forskere og ledelsen ved både Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitetssykehus (OUS), og europeiske representanter fra det globale biofarmasøytiske selskapet GlaxoSmithKline (GSK).

- Vi møtte GSK på partneringkonferansen BioFIT i desember 2017. De var interessert i å lære mer om prosjektene våre, og dette førte til at de tok turen til Oslo nå i april, forteller Lise Rødsten, som er ansvarlig for industrisamarbeid hos Inven2.

Hun er opptatt av å bidra til at de medisinske forskningsmiljøene ved UiO og OUS skal være på radaren til den globale biofarmasøytiske industrien.

- Biofarmasøytisk industri utvikler i mye større grad enn før legemidler i tett samarbeid med akademiske miljøer verden over. Å opprette kontakt tidlig med de rette menneskene i disse selskapene kan være avgjørende for muligheten til å videreutvikle egen forskning, sier Rødsten.

Spesielt interessert i tidligfase prosjekter

De ulike biofarmasøytiske selskapene har ulik tilnærming til samarbeid med akademia. I tillegg til å oppnå kontakt med dem og posisjonere seg, er det viktig å forstå hva de ulike selskapene ser etter og hvordan de jobber. Det er og avgjørende å skjønne hva de kan tilføre innovasjonsprosjektene, forteller Rødsten for å forklare hvorfor Inven2 og Spark Norway arrangerte dette seminaret.

- GSK presenterte på seminaret sitt program for akademisk samarbeid som de kaller «Discovery Partnerships with Academia (DPAc)». Det som er interessant med dette programmet er at GSK gjerne vil samarbeide tidlig med forskere. De ønsker forøvrig samarbeid innen alle sykdomsområder, og er særlig interessert i utvikle nye legemidler basert på små molekyler, sier Rødsten.

I tillegg til dette åpne seminaret, så hadde GSK ved Duncan S. Holmes, European Head, Discovery Partnerships with Academia, GSK og Mark Bamford, Discovery Partnership Leader, Discovery Partnerships with Academia, GSK 1:1 møter med forskere fra seks ulike prosjekter.

- Forskerne representerte et bredt felt av forskning innen medisinske områder ved både UiO og OUS. Prosjektene har mulighet til å bli tatt opp som ett av 12 prosjekter som GSK videreutvikler årlig under sin DPAc-paraply. Å bli tatt opp her innebærer både finansiering og kompetanse fra GSK, sier Rødsten.

Hun påpeker at siden opptak som DPAc er et nåløye, er det verdifullt bare å bli plukket ut til å presentere forskningen sin, fordi tilbakemeldingen på prosjektene er konkret og kan ta forskerne videre i riktig retning.

- I tillegg har forskerne som deltok både på det åpne seminaret og som presenterte, etablert kontakt for videre interaksjon og nettverking med GSK. Det er en verdi i seg selv, sier Rødsten.

Satser på industri-samarbeid

SPARK Norway og Inven2 arrangerer månedlig åpne møter om innovasjon som er relevante for alle forskere ved UiO og OUS. Rødsten sier at Inven2 jobber hardt med industri-samarbeid da dette er et uttalt ønske fra forskningsmiljøene.

- Vi kommer til å arrangere møter med flere biofarmasøytiske selskaper og andre globale aktører i framtiden. Å være en brobygger mellom våre forskningsmiljøer og næringslivet er en viktig del av arbeidet til Inven2, sier Rødsten.

Les mer:

GSK: https://no.gsk.com/

UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway: https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/life-science/innovation/spark/ 

Få med deg de månedlige møtene i regi av SPARK Norway: http://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/life-science/innovation/spark/events/