• Norsk
  • English

Bidrar til økt juridisk kompetanse

Advokatene ved Inven2 og NTNU Technology Transfer har i felleskap fått et FORNY-prosjekt for å bidra til å heve den juridiske kompetansen blant de ansatte i TTO-ene i Norge. I dag i Trondheim er det IP ved etablering av bedrifter som har stått på agendaen.

 

Anne Marie Bjørgo og Helle Thorsen ved Inven2 og Kristin Jørstad ved NTNU Technology Transfer har vært primus motorer for de ulike arbeidspakkene som omhandler juridiske problemstillinger knyttet til konkrete prosjekter.

-Vi ser daglig at det er et behov for å heve kompetansen blant alle ansatte om juss. Derfor tok vi initiativet til dette nasjonale prosjektet. For å si det sånn, det kan fort bli dyrt om ikke det juridiske er riktig, sier Helle Thorsen, advokat ved Inven2.

De er alle advokater og har lang erfaring med forretningsjus og forskningsdrevet industri.

 

Totalt tre samlinger

De tre advokatene har sammen satt opp arbeidspakker som har vært veldig praktiske og prosjektorienterte.

-Den første leveransen var på FORNY-samlingen i Stavanger og tok for seg statsstøtte og innovative anskaffelser. Nå har vi tatt for oss hvordan TTO-ene kan forvalte IP når vi etablerer selskaper basert på forskning, der både TTO, investorer og forskere er inne på eiersiden. Til høsten skal vi ha siste samling. Den skal ta for seg Big Data og helsenæring, sier advokat Anne Marie Bjørgo,

Thorsen og Bjørgo bedyrer at deltakerne på de til nå avholdte samlingene har gitt god tilbakemelding på seminarene.

-Vi ønsker å fortsette med dette framover, og håper det blir anledning til å søke FORNY om midler til flere tiltak. Med tanke på at det nå blir etablert flere TTO-er ved de nye universitetene, så blir det mer etterspørsel etter juridisk kompetanse, sier Thorsen.