• Norsk
  • English

Samarbeider tettere for å skape mer innovasjon

Foto: Christian Skattum og Ole Kristian Hjelstuen ønsker sammen å skape mer innovasjon i helsesektoren.

Inven2 og Innovasjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus samarbeider tett for å skape mer innovasjon i helsesektoren.

Helse er en av de store utgiftspostene i samfunnet vårt i dag, og trenden er at utgiftene vil øke betraktelig med en aldrende og sykere befolkning. Det er derfor avgjørende å utvikle bedre behandlinger for pasienter i dag og i framtiden, samt jobbe med sykdom og helse på en ny måte.

Oslo universitetssykehus (OUS) og Inven2 tar dette utfordrende framtidsscenarioet på alvor. I den senere tid har de to institusjonene etablert et enda tettere samarbeid enn tidligere. Målet er å bidra til enda mer innovasjon fra Norges største sykehus og de mange dyktige forskerne og klinikerne som jobber der sammen med en voksende helsenæring i Norge.

Kom til oss

Det har ikke alltid vært like lett for forskerne og de ansatte ved OUS å vite hvor de skal henvende seg med gode idéer om bedre behandling eller forslag til endringer i måten de arbeider på. Dette er noe Inven2 og OUS har tatt grep om nå.

- Enkelt sagt så kan de henvende seg begge steder, så er det vår jobb internt og avgjøre om idéen eller forslaget faller inn under vårt mandat eller Inven2 sitt. Vårt felles budskap er: Ta kontakt, så guider vi deg videre, sier Christian Skattum. Han leder Innovasjonsavdelingen ved OUS.

- Dette er et viktig grep for å sikre transparens, og er en forsikring til dem som henvender seg til oss om at vi ser på alle tilgjengelige muligheter, utdyper Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2.

Så hva er så OUS sitt mandat versus Inven2 sitt når det kommer til innovasjon?

Inven2 er eid av OUS og Universitetet i Oslo (UiO) og har som mandat å kommersialisere forskning fra disse institusjonene. Mye av innovasjonen innen sykehussektoren faller ikke nødvendigvis innenfor kategorien kommersialiserbar innovasjon, men kan være verdifull tjenesteinnovasjon eller såkalt brukerinnovasjon. Da er Innovasjonsavdelingen ved OUS veldig interessert.

- Tjenesteinnovasjon kan være så mangt. Et eksempel er noe vi arbeider mye med for tiden, og det er en endring av måten sykehuset tilbyr sine tjenester på. I stedet for at pasienten kommer til oss, så ser vi på hvordan vi i større grad kan komme til pasienten. Ved å optimalisere forholdet mellom hjemmebehandling og sykehusbehandling kan det være store ressurser å spare både for pasienten, sykehuset og samfunnet sier Skattum.

Han viser til at sykehuset lenge har jobbet med syke barn på denne måten, da det er en stor belasting for både barnet og familien med lange sykehusopphold.

- På mange måter er dette en disrupsjon innovasjon i startgropen. Nye digitale løsninger muliggjør hjemmebaserte sykehustjenester i større grad, men det forutsetter at vi finner gode løsninger i tett dialog mellom pasienten og våre ansatte, sier Skattum.

Mobilisering og felles front

Et annet grep Inven2 og Innovasjonsavdelingen har tatt, er å mobilisere til mer innovasjon fra forskere og klinikere, ved at Inven2 og Innovasjonsavdelingen presenteres samlet ved møter og seminarer på sykehuset.

- Vi gjør det delvis for å kommunisere hvem som gjør hva innen innovasjon. Vi ønsker selvfølgelig å mobilisere og stimulere de ansatte til å tenke innovasjon. Det viktigste er likevel å kommunisere at det skal være lavterskel for å kontakte oss. Jo tidligere vi kan diskutere idéen, dess bedre er det, sier Skattum.

Skattum forteller at etter en slik felles presentasjon på sykehuset der også Intervensjonssenteret presenterte seg og sitt arbeid med hologrammer, så tok kirurg Ola Wiig kontakt. Han hadde en idé om hvordan utføre hofteoperasjoner ved hjelp av hologrammer, og jobber i dag opp mot teamet ved Intervensjonssenteret for å utvikle dette.

Les mer om dette i denne saken: «Kirurgi med virtuelt røntgensyn»

Arbeider tett sammen i det daglige

I tillegg til å vise felles front utad på sykehuset, så samarbeider Skattum og Hjelstuen tett i det daglige.

- Omtrent hver andre uke så setter vi oss ned sammen for å gå gjennom hva vi har på blokka av idéer og henvendelser, for så å fordele dem mellom oss, sier Skattum.

- I tillegg så har vi i Inven2 startet med å informere Innovasjonsavdelingen om vår vurdering og begrunnelse når vi velger ikke å kommersialisere idéer fra forskere ved OUS som har kommet inn til oss, sier Hjelstuen.

Hensikten er at det gjør Innovasjonsavdelingen bedre i stand til å vurdere hva de skal gjøre med idéen videre. Inven2 har da allerede for eksempel kartlagt markedspotensial og eventuelt konkurrerende produkter under utvikling eller på markedet, som er verdifull informasjon for Innovasjonsavdelingen.

- Det at vi i Inven2 sier nei til en idé betyr ikke at ikke sykehuset har bruk for idéen, sier Hjelstuen

De andre ansatte i Inven2 og Innovasjonsavdelingen har også stor glede av hverandres nettverk og kompetanse, og samarbeider tettere enn før.

- Noen ganger får vi inn idéer som er i gråsonen for tjenesteinnovasjon og kommersialiserbar innovasjon. Da møter jeg og Camilla Stolp eller andre fra Innovasjonsavdelingen, forskeren sammen og diskuterer med ham eller henne, og holder i prosjektet sammen en periode, sier Elin Melby. Melby er prosjektlederteknologileder i Inven2.

Ser resultater allerede

Det nye samarbeidet mellom Innovasjonsavdelingen og Inven2 har pågått i ett års tid.

Skattum sier at den tette kontakten gjør at han og hans medarbeidere i større grad enn før kan operere som speidere («scouter») for Inven2 for å fange opp gode idéer i sykehusmiljøet.

- Gjennom vår nye arbeidsmåte oppnår vi en verdifull symbiose mellom våre institusjoner, sier Skattum.

- Vi ser allerede resultater av det tette samarbeidet i form av at flere forstår forskjellen på Inven2 og Innovasjonsavdelingen på OUS. Samtidig så ser forskerne og klinikerne at det er flere muligheter innen innovasjon, sier Hjelstuen.

Skattum sier de framover også vil høste av erfaringen og kunnskapen Inven2 har innen kliniske studier.

- Inven2 ved Siri Kolle og hennes team har jobbet profesjonelt med kliniske oppdragsstudier fra næringslivet i lang tid. Vi ser at klinisk testing av medisinsk tekniske og digitale løsninger kommer for full fart til OUS. Kvalitetssikringen og robustheten Inven2 har bygd opp vil komme godt med inn i dette arbeidet, sier Skattum.

Sykehuset har som mål i større grad å samarbeide med næringslivet som testarena for nye løsninger, og på denne måten bidra til å styrke helsenæringen.

 

Fakta:

Innovasjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus

Ledes av Christian Skattum og er en del av direktørens stab for forskning, innovasjon og utdanning, som ledes av Erlend Smeland.
 

Les mer på nettsiden deres.