• Norsk
  • English

Ultimovacs kjøper teknologivirksomhet innen immunterapi for 50 millioner

Foto: Charlotte Sverdrup

Inven2 sitt porteføljeselskap Ultimovacs AS har kjøpt immunterapivirksomheten til det svenske selskapet Immuneed AB. Hensikten med oppkjøpet er å utvikle enda bedre vaksineløsninger for behandling og muligens forebygging av kreft.

Ultimovacs er spunnet ut av forskning på Radiumhospitalet, og ble etablert av Inven2 i samarbeid med Radforsk og Gjelsten Holding tilbake i 2011.

Selskapet utvikler en behandlende kreftvaksine som forventes å kunne brukes innenfor de fleste former for kreft. Vaksinen er i klinisk utprøving i Europa og USA.

Vekker oppmerksomhet

Oppkjøpet av immunterapidelen til Immuneed får oppmerksomhet i Norge og Sverige, og er omtalt i både Dagens Næringsliv og Nordic Life Science News.

Den overtatte virksomheten er nå etablert som Ultimovacs AB, et heleiet svensk datterselskap av Ultimovacs AS. Selskapet ligger i Uppsala og har to ansatte.

«I Ultimovacs har vi sett etter en adjuvant-teknologi som ytterligere kan forbedre kreftvaksiner. Samtidig har Immuneed vært på utkikk etter en peptidbasert vaksineplattform for videre uttesting av deres teknologi. Dette er en perfekt match», sier Øyvind Kongstun Arnesen, adm. dir. i Ultimovacs, i en pressemelding selskapet har sendt ut.

«Vi synes dette oppkjøpet er veldig spennende. Det er på alle måter positivt at Ultimovacs gjennom dette oppkjøpet tilegner seg en komplementær teknologi som gjør at de kan utvikle neste generasjons kreftvaksiner», sier Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2. Hjelstuen er tidligere global legemiddelutviklingsdirektør i GE Healthcare og representerer Inven2 som nest største aksjonær i styret til Ultimovacs.

Mulig børsnotering i 2019

Ultimovacs har startet forberedelser til en mulig børsnotering på Oslo Børs.

«Målet er å gjennomføre en børsnotering første del av 2019. Hensikten med noteringen er å sikre finansiering av de sentrale utviklingsprosjektene over de neste fem årene med mål om å søke om registrering av vårt hovedprodukt, kreftvaksinen UV1, som godkjent legemiddel», sier Hans Vassgård Eid, finansdirektør i Ultimovacs.

«Det er et veldig naturlig trinn i selskapets utvikling at de nå ser på muligheten for en børsnotering for å finansiere den videre utviklingen. De siste årene har vist at markedet er svært positive til å investere i selskaper som utvikler kreftbehandling. Tidligere emisjoner i våre andre porteføljeselskaper innen dette feltet, som Vaccibody og Oncoinvent, har vært betydelig overtegnet,» sier Olav Steinnes, CFO i Inven2.

Om Ultimovacs
Ultimovacs er et norsk legemiddelselskap som utvikler nye løsninger innen immunterapi mot kreft.

Hovedproduktet er UV1, en peptid-basert vaksine som skaper en spesifikk T-cellerespons mot det universelle kreftantigenet telomerase. UV1 utvikles som en terapeutisk kreftvaksine for bruk som monoterapi og som en plattform for bruk sammen med andre immunterapibehandlinger mot kreft som har behov for en pågående T-cellerespons relatert til sin virkemåte. Ultimovacs har et bredt klinisk utviklingsprogram med kliniske forsøk I Europa og USA.

Ultimovacs ble etablert i 2011. Selskapet og selskapet proprietære teknologi er basert på preklinisk og klinisk forskning innen immunterapi ved Oslo Universitetssykehus. Selskapet er privateid, i hovedsak av norske privatinvestor.

www.ultimovacs.com