• Norsk
  • English

Bedre avtaler innen helsedata og kunstig intelligens

Juridisk fokusgruppe ved Inven2 og NTNU TTO arrangerte i september et heldagsseminar for å heve den juridiske kompetansen nasjonalt blant TTO-ene innen helsedata, kunstig intelligens og stordata. Seminaret var støttet av Forskningsrådet.

Inven2 og de andre teknologioverføringskontorene (TTO-ene) i Norge kommer til å få en voldsom økning av prosjekter innen helsedata og krysningsfeltet stordata og kunstig intelligens framover.

Hva bør prosjektledere i TTO-ene vite om regelverk som omhandler registre og biobanker? Hvordan lage best mulige prosjekter og avtaler innen disse områdene?

Disse spørsmålene var utgangspunktet for det tredje seminaret som juridisk fokusgruppe, satt sammen av advokatene Anne Marie Bjørgo og Helle Thorsen i Inven2 og Kristin Jørstad og Trond Gifstad ved NTNU TTO, arrangerte i slutten av september.

Les mer om juridisk fokusgruppe her.

Viktig å ligge i front

Seminaret samlet over 20 deltagere fra hele landet på Gardermoen.

«Det var et veldig vellykket seminar. Tilbakemeldingene fra deltagerne er at dette er viktig kompetanseheving for de ansatte ved TTO-ene. Vi oppnådde på alle måter det vi ønsket; en god stemning som la grunnlaget for viktige diskusjoner om problemstillinger som prosjektlederne møter på i arbeidshverdagen,» sier Helle Thorsen, advokat i Inven2, som har hatt hovedansvar for seminaret.

I første del av seminaret innledet advokat Agnieszka Zachariassen og advokat Henriette Hartmann fra Folkehelseinstituttet om blant annet helseregisterloven, håndtering av biologisk materiale og kommersialisering av resultater fra helseregistre.

I den andre halvdelen av seminaret innledet advokatene Nils Kristian Einstabland og Martin Berggren Rove fra advokatfirmaet Selmer om stordata og kunstig intelligens: Hvem eier data, hvordan kan data beskyttes og hvordan håndtere lisensavtaler og andre avtaler innen dette feltet.

«Begge innledningene fra de eksterne advokatene var veldig praktisk orienterte og rettet seg mot arbeidshverdagen til de ansatte i TTO-ene. Samtidig er dette forskningsfelt der Norge har fortrinn på grunn av våre helseregistre og unike biobanker. Det er dermed viktig at vi er i front og at vi bygger den nødvendige kompetansen innad i TTO-ene,» sier Anne Marie Bjørgo, advokat i Inven2.

En konkret problemstilling som deltagerne diskuterte var forhold rundt markedsføring av helseapper, bruk av data som samles opp i slike apper og kobling av disse dataene opp mot andre bruksområder.

«Vi diskuterte også om slike helseapper juridisk sett skal reguleres som medisinsk-teknisk  utstyr eller annet regelverk; en slik problemstilling om reguleringen av nye teknologier vil vi jobbe videre med.»   

Må lage egne seminarer for kompetanseheving

Bjørgo påpeker at det er få seminarer og konferanser som treffer nettopp de ansatte i TTO-ene.

«På mange måter driver et TTO innen et veldig spisset fagfelt, og det er få konferanser som kan bidra til den kompetansehevingen som treffer de ansatte. Det har derfor vært nyttig og ikke minst viktig å jobbe med disse juridiske seminarene innen ulike tema. Vi håper å kunne fortsette med dette framover,» sier Bjørgo og Thorsen.

Juridisk fokusgruppe har med støtte fra FORNY-programmet i Forskningsrådet arrangert tre nasjonale kurs for å heve kompetansen blant de ansatte innen ulike fagfelt:

  • Statsstøtte og innovative anskaffelser
  • Immaterielle rettigheter (IP/IPR) ved etablering av bedrifter
  • Juridiske problemstillinger rundt helsedata, kunstig intelligens og stordata

Er du nysgjerrig på programmet om helsedata og kunstig intelligens?
Last ned invitasjonen her eller se en kort versjon av programmet under:
 

PROGRAM

Innledning og velkommen, ved advokat Helle Thorsen, Inven2

WORKSHOP 1: FRA PASIENTJOURNAL TIL HELSENÆRING – HVORDAN ER JUSSEN?

Ledes av advokat Agnieszka Zariassen og advokat Henriette Hartmann fra Folkehelseinstituttet.

Temaer: Helseregisterloven, helseforskningsloven; håndtering av biologisk materiale, tilgang til registre, kommersialisere resultater fra det. Eksempler og praktiske problemstillinger.

WORKSHOP 2: BIG DATA /AI – HVORDAN SKRIVER VI GODE AVTALER FOR PROSJEKTER?

Ledes av Nils Kristian Einstabland og Martin Berggren Rove, fra advokatfirmaet Selmer. Temaer: Big Data / AI. Hvem eier data, hvordan kan data beskyttes, lisens- og andre avtaler. Eksempler og praktiske problemstillinger.

Foto: Anne Marie Bjørgo og Helle Thorsen ved Inven2 og Kristin Jørstad ved NTNU Technology Transfer har vært primus motorer for de ulike arbeidspakkene som omhandler juridiske problemstillinger knyttet til konkrete prosjekter.