• Norsk
  • English

Gir syke barn mulighet til å få ny behandling

Heidi Glosli har med stort engasjement og pågangsmot bygget opp den kliniske forskningsposten for barn ved Oslo universitetssykehus. I 2013 hadde posten én ny klinisk studie, nå har den 18 åpne studier innen et stort spenn av sykdommer. Felles for dem alle er at de forsøker å utvikle best mulig behandling for barn.

- Barn er ikke små voksne. Det skjønte man smått om senn innen legemiddelbruk. I 2007 kom det lovforslag i Europa og USA om at når industrien utvikler legemidler for voksne, så må de ha en egen plan for barn, og da ble det mer vanlig med studier på barn også, forteller Heidi Glosli.

Heidi Glosli er barnekreftlege, overlege og leder av klinisk forskningspost for barn ved Oslo universitetssykehus.

Vi sitter og prater på et kontor innerst i en korridor på barneklinikken ved Rikshospitalet. Et kontor som deles av studiesykepleierne og prosjektkoordinatoren ansatt både i faste og midlertidige stillinger som jobber sammen med Glosli.

Kontoret fungerer som en operasjonssentral for planlegging av gjennomføringen av de 18 oppdragsstudiene som pågår på barn her og på Ullevål sykehus. I tillegg til oppdragsstudiene er den kliniske forskningsposten for barn involvert i en rekke forskerinitierte studier.

Selv har Glosli kontor i korridoren ved pediatrisk forskningsinstitutt, en egen forskningsavdeling for barn. Midt i mellom i luftlinje er et behandlingsrom for barna som kommer inn og skal delta i de kliniske studiene. Drømmen hadde vært å ha alt samlet på et sted, men plassen er knapp på barneklinikken.

- Vi har en fin beliggenhet her tross alt. Det gjør det enkelt for barnelegene som er med på studiene å komme innom oss, konferere og oppdatere seg og oss, sier Glosli.

Summen bidrar til suksess

Heidi Glosli har jobbet på Rikshospitalet med kreftsyke barn siden 2003, og hun er godt kjent på sykehuset, som hun sier. Det innebærer at hun i seg selv fungerer som ett kontaktpunkt for de globale legemiddelfirmaene som ønsker å gjøre legemiddelstudier på barn her.

- Fra dag én har jeg sagt at firmaene skal komme til meg, så skal jeg finne hovedutprøver eller være hovedutprøver på studien selv i en oppstartsfase, om det gjør at vi får med oss de rette menneskene for å utføre studien, sier Glosli.

Og denne serviceinnstillingen har vært nøkkelen til suksess.

- Vi har fått til enormt mye på kort tid. I 2013 så hadde vi kun én ny studie, i dag har vi 18 åpne oppdragsstudier. Studiene har kommet til oss fordi vi har levert det som industrien vil ha når de utvikler nye behandlinger: Vi har kommet kjapt i gang med studiene, vi har klart å få med de riktige pasientene og vi har levert resultater med god kvalitet, sier Glosli.

Summen av dette er at legemiddelfirmaene har kommet til Glosli, hun har ikke trengt å selge seg selv eller forskningsposten inn noe sted. Fra en sped oppstart preget av mye pågangsmot og knappe ressurser, så er klinisk forskningpost for barn i dag en velfungerende og profesjonell enhet som gir barn mulighet for å få delta i studier av ny behandling lenge før den er godkjent.

Glosli er klar på at de ikke kunne fått til disse resultatene uten velvilje fra ledelsen på sykehuset. Og ledelsen på sin side, heier på Glosli og kollegaene.

Viktige studier for Oslo universitetssykehus

- Glosli og kollegaene har på kort tid bygget opp en velfungerende klinisk forskningspost for barn på Oslo universitetssjukehus. Vi er svært stolte av det de har fått til, sier Terje Rootwelt.

Han leder Barne- og ungdomsklinikken ved sykehuset, og påpeker at studiene klinisk forskningspost for barn kan tilby, er viktige.

- Disse studiene gir syke barn tilgang til å prøve ut den nyeste behandlingen. Vi er med å videreutvikle behandlingstilbudet til barn, og vi lærer mye når vi er med. De industristøttede studiene bidrar til at vi også kan gjennomføre flere av våre egne forskerinitierte studier på forskningsposten, sier Rootwelt.

Han påpeker at de nå har robuste enheter både på Ullevål og Rikshospitalet med sterk økning i samlet aktivitet, som er tydelig etterspurt fra helsemyndighetene.

På spørsmål om Glosli sin drøm om å få samlet posten fysisk, så kan ikke Rootwelt love noe.

- Vi har nå gode arealer tilgjengelig inne i den kliniske virksomheten både på Ullevål og Rikshospitalet og både sykepleie- og legeressurser tilknyttet. Vi har dessverre ingen planer om fysisk utvidelse med det første. Vi må se på hvordan vi kan utnytte dette maksimalt i nært samarbeid med de kliniske miljøene, sier Rootwelt.

Leverer på komplekse studier

Studiene som går på klinisk forskningspost på barn er i alle faser. Det vil si fra første gang en behandling blir gitt til et barn for å fastslå at behandlingen er trygg, gjennom fasene der de ser om den nye behandlingen er bedre enn standardbehandling, til oppfølgingsstudier for å se hvordan det går med barna over tid.

- Studiene vi har her på barn går på mange sykdommer; blødersykdom, blodpropp, ulike hjernesykdommer inkludert hjernesvulst, blodkreft, tarminfeksjoner og MS, og vi har en forespørsel på huset her nå på en studie innen hudsykdom, sier Glosli.

Den mest komplekse studien Glosli og kollegaene har bidratt inn i, er CAR-T, en form for immunterapibehandling mot aggressiv blodkreft som rammer både barn og voksne.

CAR-T er verdens første godkjente genterapeutiske behandling utviklet av det globale legemiddelfirmaet Novartis. Behandlingen ble godkjent i USA i 2017 og i Europa i 2018. I Norge pågår nå forhandlinger på pris.

Før den revolusjonerende behandlingen ble godkjent har den vært testet ut på utvalgte sykehus verden. I Norden ble klinisk forskningspost for barn spesielt valgt til å kjøre studiene på barn i Norden. Det har de gjort, og gjør de fremdeles, i tett samarbeid med avdeling for barnekreft.

Barna som har deltatt i studien har vært veldig syke med en type blodkreft som heter akutt lymfatisk leukemi (ALL). Studien har krevd involvering fra ti ulike avdelinger ved Rikshospitalet, noe som har vært mulig på grunn av stødig koordinering fra prosjektkoordinator.

- Den studien er et godt eksempel på at vi kan kjøre de mest kompliserte studiene fordi vi har bygget opp den infrastrukturen vi trenger, sier Glosli.

- Nå får vi flere CAR-T studier fra Novartis, som skal prøves ut på andre typer blodkreft som rammer barn, også de barna som ikke er livstruende syke, sier Glosli.

Inven2 har skrevet om disse studiene tidligere, se her.

Høster anerkjennelse fra industri og Inven2

Silje T.Næss som har fulgt opp studiene fra Novartis Norge sin side, berømmer dem som har utført studiene.

- De norske utprøverne på studiene har gjort en god jobb, de har gjort seg sterkt bemerket og vært både delaktige og dedikerte. De lever og ånder for pasientenes beste, sier Næss.

Siri Kolle er ansvarlig for kliniske studier i Inven2, og hun er også mektig imponert over arbeidet til Glosli og kolleagene.

- Klinisk forskningspost for barn har på kort tid etablert seg som en kompetent og sentral utprøvingsenhet i Norge og Norden som er svært attraktiv for legemiddelfirma å samarbeide med. Dette skyldes iherdig innsats fra Glosli og de andre i teamet på forskningsposten, samtidig som velviljen til klinikkledelsen har vært viktig, sier Kolle, og fortsetter:

- Dette engasjementet sammen med god infrastruktur, serviceinnstilling og høy kompetanse gjør at forskningsposten leverer svært godt i studiene de deltar i, med god kvalitet i alle ledd. Studiene på klinisk forskningspost er en viktig del av behandlingstilbudet til barn i dag, og bidrar til bedre behandling for barn i fremtiden.  

Det er flere lekerom på Barne- og ungdomsklinikken på Rikshospitalet. De er fulle av fargeglade leker. Det er godt for barna som er her og få leke som vanlig når de får behandling eller er med i en klinisk studie. Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen.

 

Mer om Heidi Glosli og kliniske studier:

 

Andre artikler om kliniske studier:

 

Mer om legemidler og barn, samt kliniske studier på barn: