• Norsk
  • English

Vil utvikle e-helse løsninger raskere

Må det ta vinter, votter og år og koste skjorta å få på plass skreddersydde e-helseløsninger i Norge? Nei, mener Bjarne Tvete, forretningsutvikler i Inven2. Han har kommet opp med en enkel løsning der det offentlige kan tilrettelegge for privat utvikling av e-helseløsninger raskere og billigere i dag.

eHIN er Norges nasjonale e-helsekonferanse, og går av stabelen i Spektrum i november hvert år. Her presenterte Bjarne Tvete, forretningsutvikler i Inven2, sin løsning for hvordan nye e-helse løsninger kan utvikles, testes og settes i drift på uker heller enn måneder eller år.  Tvete høstet stor applaus.

Nå undersøker han, kollegaer i Inven2 og Direktoratet for e-helse hvordan idéen kan testes og settes ut i live, for å sikre bedre elektroniske og digitale tjenester i helse-Norge.

- Det er viktig at det offentlige eier og utvikler en løsning, et fundament, som ikke er avhengig av én leverandør, sier Tvete. I Inven2 jobber han særlig med IT, digitalisering og e-helse.

- Dette fundament, på tegneblokka kaller vi det en forretningsmodell eller økosystem for utvikling av e-helseløsninger, kan alle private leverandører benytte seg av. Dermed tilrettelegger det offentlige for at det private kan utvikle en mengde nye tjenester til ulike pasientgrupper og de ansatte i helsevesenet. Mye raskere og enklere enn i dag, sier Tvete.

Han og kollegaer har allerede diskutert idéen med ledelsen i globale IT-selskaper som IBM og Sopra Steria, samt Direktoratet for e-helse. Samtlige mener dette kan være veien å gå, både for å sikre raskere løsninger, men også for å sikre at løsninger kommer i det hele tatt.

Problemet og løsningen

Det mangler ikke på gode idéer for å utvikle e-helseløsninger til markedet i dag. Det mangler heller ikke på viljen eller ønsket om å tilby dette til pasienter. Problemet er at hvert eneste sykehus, helseforetak, kommune og fastlegekontor har IT-systemer som ikke kan dele informasjon eller kommunisere med andre systemer.

- Det er nær sagt umulig å implementere nye e-helseløsningene med mylderet av ulike IT-systemer som de nye løsningene skal «snakke med». Det betyr at gode ideer og piloter kræsjlander gang på gang, og ikke kommer brukeren til gode, sier Tvete.

Det fundamentet som Tvete ser for seg at det offentlige skal utvikle, er et plattform-basert økosystem med gjenbrukbare programmeringsgrensesnitt, såkalte API-er. API er en engelsk forkortelse for «application programming interface», et grensesnitt i en programvare som gjør at spesifikke deler av denne kan aktiveres fra en annen programvare.

- Det er viktig at plattformen som det offentlige utvikler er et grensesnitt som tilbyr leverandørene; sikker innlogging, tilgangsstyring basert på roller, sikker lagring og nøkkelinfo fra eksisterende helse-IT systemer, sier Tvete.

Han påpeker at dette kan settes opp slik at leverandørene kan abonnere på hele eller deler av løsningen.

- Utover disse nøkkelegenskapene, så må plattformen legge til rette for bruker- og markedsdrevne løsninger, at all utvikling er skybasert og at implementering av de digitale løsningene kan skje uavhengig av teknologi og leverandør, sier Tvete.

I tillegg må alle grensesnittene som utvikles bli sertifisert, slik at både det offentlige og det private vet at dette er sikre løsninger å ta i bruk.

- Sikkerhet rundt personvern må være absolutt, sier Tvete.

Ut fra dette så kan leverandørene utvikle sine e-helse løsninger gjennom grensesnitt som snakker med fundamentet.

- Løsningene eies av den som har betalt for utvikling og sertifisering. De som eier løsningene velger selv om de vil tilby løsningene til andre og til hvilke betingelser. Denne forretningsmodellen oppfordrer til utvikling av gjenbrukbare løsninger, sier Tvete.

Veien videre

Tvete forteller at denne tilnærmingen for å sikre utvikling av digitale tjenester i helsevesenet allerede er gjennomgått med Direktoratet for e-helse sin prosjektgruppe for API-løsninger for helsevesenet.

- For å etablere en nasjonal løsning bør Direktoratet for e-helse tildeles midler for utvikling av første versjon av fundamentet og utviklingen må forankres hos Sykehuspartner eller én av de andre helseforetakene sin IT-driftspartner, sier Tvete.

- Videre bør løsningen prøves ut i en egen juridisk enhet eid av Inven2 og gjerne andre TTO-er, i samarbeid med Direktoratet for e-helse, sier Tvete.

Når dette er på plass så kan en pilot utvikles sammen med samarbeidspartnere.

Bjarne Tvete presenterte sin sin løsning for hvordan nye e-helse løsninger kan utvikles, testes og settes i drift på uker heller enn måneder eller år​ på eHIN. Foto: Elin Melby

 

Ta kontakt

Inven2 jobber nå med å komme videre med dette prosjektet. Synes du det høres spennende ut, eller har du forslag eller innspill til dette?

 

Kontakt Bjarne Tvete:

E-post: bjarne.tvete@inven2.com
Mobil: 93 49 80 02