• Norsk
  • English

Vaccibody skal samarbeide med Roche

Inven2 sitt porteføljeselskap Vaccibody har signert en samarbeidsavtale med Roche og hentet nylig inn 230 millioner kroner.

Avtalen med det globale selskapet Roche innebærer at Vaccibody skal teste ut sin kreftvaksine VB10.16 med Roche sin anti- PD-L1 Atezolizumab i pasienter med livmorhalskreft.

Avtalen er kommet i gang på grunn av de gode dataene med vaksinen til Vaccibody i kliniske studier i behandling av forstadier til livmorhalskreft. I tillegg så har selskapet en studie gående på sin persontilpassete kreftvaksine. Denne studien blir stadig utvidet med flere pasienter med ulike former for kreft.

DE 230 millionene som selskapet hentet inn nylig skal brukes til å finansiere disse studiene.

Martin Bonde, CEO of Vaccibody, sier i en pressemelding at han er veldig fornøyd med samarbeidet med Roche, og at dette er en viktig studie siden den kal utvikle veldig målrettet behandling mot alvorlig og langtkommet livmorhalskreft.

Vaccibody er basert på doktorgradsarbeidet til Agnete Fredriksen, som i dag er forskningssjef og president i selskapet.

Foto: Agnete Fredriksen, forskningssjef og president i Vaccibody. Foto: Vaccibody.